fb in
+421 2 5564 2471ico_phone

Coronavírus sa môže rýchlo šíriť v priestoroch, kde je zvýšená koncentrácia ľudí, teda aj na pracovisku. Aké sú možnosti, práva a povinnosti zamestnávateľov podľa slovenského Zákonníka práce? Aké opatrenia môže zamestnávateľ prijať, aby predchádzal šíreniu coronavírusu na pracovisku?

 >>

Národný inšpektorát práce prijal prostredníctvom svojho krízového štábu dňa 13. 03. 2020 tieto opatrenia:

 >>

Úrad verejného zdravotníctva nariaďuje nasledovné:

 >>

V rámci nášho partnerstva s odbornými vydavateľstvami majú aj v roku 2020 naši členovia zľavy na vybrané publikácie či služby.

 >>

Pozrite si najnovšie novelizácie zákonov platné od 1.1.2020.

 >>
   
1 | 2 | 3 | 4