Používanie slovenského jazyka v pracovnoprávnych vzťahoch upravuje zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov, ktorý v § 8 ods. 2 upravuje: „Písomné právne úkony v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu sa vyhotovujú v štátnom jazyku; ...

 >>

Vážená spoločnosť, dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 20.12.2022 sa spoločnosť HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, IČO: 31751695, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb pod č. OVVS 61-1195 Ta, stáva platcom DPH.

 >>

Prečítajte si decembrové číslo nášho newslettra, v ktorom sa dozviete, čo je nové v našej HR komunite.

 >>

Ako využiť rekreačné poukazy na detský tábor? Aby mohol byť príspevok na rekreáciu použitý pre deti zamestnanca, musia byť splnené všetky nasledujúce podmienky ...

 >>

Zákon č. 232/2022 Z.z. o financovaní voľného času dieťaťa prináša aj novelu zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu, v ktorom upravuje podmienky a výšku daňového bonusu od 1.7.2022 a od 1.1.2023, a tiež novelu zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa.

 >>
   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10