Prečítajte si vianočné číslo nášho newslettra, v ktorom sa dozviete nielen čo je nové v našej HR komunite.

 >>

Pokračujeme v predstavovaní členov HRcomm tímu prostredníctvom aktivity #MySmeHRcomm a tentokrát by sme vám radi predstavili vždy dobre naladenú a večne usmiatu Renku Gondovú, ktorá je už 20 rokov neodmysliteľnou tvárou HRcomm.

 >>

Prečítajte si aktuálne číslo nášho newslettra, v ktorom sa dozviete, čo je nové v našej HR komunite.

 >>

Európska únia prijala Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041 z 19. októbra 2022 o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii s cieľom usilovať sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na sociálnom trhovom hospodárstve ...

 >>

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súčasnosti ponúka študentom program na inžinierskom stupni štúdia so špecializáciou Personálny manažment.  Neprestajne hľadajú priestor pre spoluprácu a sústavne sa snažia inovovať špecializáciu Personálny manažment ...

 >>
   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11