Európska únia prijala Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041 z 19. októbra 2022 o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii s cieľom usilovať sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na sociálnom trhovom hospodárstve ...

 >>

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súčasnosti ponúka študentom program na inžinierskom stupni štúdia so špecializáciou Personálny manažment.  Neprestajne hľadajú priestor pre spoluprácu a sústavne sa snažia inovovať špecializáciu Personálny manažment ...

 >>

Starostlivosť o zdravie a celkový wellbeing zamestnancov sa v posledných 5-tich rokoch stala jednou z najdiskutovanejších HR tém v spoločnostiach po celom svete, pričom Slovensko nie je výnimkou.

 >>

Najaktívnejší členovia našej GroWith HRcomm platformy mali po prvýkrát možno využiť inšpiratívny benefit, a to trojhodinový mentoring na vybranú tému od HR profesionála. Akým témam sa venovali naše dve zanietené HR-istky alebo mal pre ne mentoring vôbec význam....

 >>

Kto stojí za fungovaním HRcomm a všetkými aktivitami, ktoré vám v súčasnosti prináša?  Prinášame Vám novú rubriku #MySmeHRcomm. Postupne Vám predstavíme všetky HRcomm tváre. Začíname s HRcomm prezidentkou Ľudmilou Guerin. Kto je Ľudka a čo ste o nej nevedeli? ...

 >>
   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10