Odborný webinár: Mzdové zvýhodnenia podľa poslednej novely Zákonníka práce

11. jún 2024 |14:30 – 16:00  | WEBINÁR 

 

Prinášame vám siedmy zo série pripravovaných webinárov, v ktorých sa budeme venovať pracovno-právnej časti HR agendy.


Webinárom vás prevedú:

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ, Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária a

Zuzana BOOROVÁ, HR manager, vedúca HRcomm klubu ZÁPAD

 

Obsah webinára:

  • princíp zvyšovania, 
  • trendy v EÚ,
  • budúcnosť zvyšovania, 
  • prepojenie na odmeňovanie, 
  • smernica o primeraných minimálnych mzdách v EÚ. ​​​​

 


KTO JE JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ?

 

Advokátka a konateľka; Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o.

Členka predstavenstva zodpovedná za oblasť "Legislatíva a pracovné právo"

 

Dagmar vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rigoróznom štúdiu pokračovala na PF UK na Fakulte pracovného práva a sociálneho zabezpečenia. Následne si svoje znalosti rozšírila v kurzoch zameraných na riadenie ľudských zdrojov na City Univerzity v Bratislave. Advokátkou je od roku 2004. Dagmar pracovala ako manažérka na právnom oddelení KPMG a neskôr ako manažérka advokátskej kancelárie SKLEGAL. Tiež pôsobila ako spolupracujúci advokát a HR manažér v nadnárodnej advokátskej kancelárii Linklaters. V roku 2006 založila advokátsku kanceláriu pod vlastným menom, ktorá sa špecializuje na poskytovanie právnych služieb v oblasti slovenského a európskeho pracovného práva, vrátane zastupovania klientov v pracovných sporoch a v procese kolektívneho vyjednávania. Skúsenosti má aj s mediáciou v pracovnoprávnych sporoch. S nadšením vedie firemné semináre a workshopy, venuje sa verejnej prednáškovej činnosti a publikačnej činnosti v oblasti pracovného práva. Vydáva občasník s právnymi informáciami pre HR špecialistov HR News®. Dagmar pôsobí v HRcomm od roku 2012 ako členka predstavenstva zodpovedná pre oblasť „Legislatíva a pracovné právo“. 

 

LINKEDIN PROFIL


​​

Rozsah: 1,5 hod (14:30 – 16:00)

Platforma: MS Teams


Uzávierka prihlášok: 10. jún 2024 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

Členská organizácia HRcomm / 1 účastník 40,- EUR (Zoznam členov TU)
  Poplatok je oslobodený od dane podľa § 32 zákona o DPH.
Základný poplatok / 1 účastník 70,- EUR + DPH (HRcomm je platcom DPH)
Študenti a pedagógovia VŠ ZDARMA


Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám bude vystavená faktúra. HRcomm je platcom DPH (neplatí pre členov HRcomm podľa § 32 zákona o DPH). Ako variabilný symbol, prosím, uveďte číslo faktúry. 

 

 

 

 

V prípade problémov s prihlásením sa cez button "PRIHLÁŠKA" nás neváhajte kontaktovať na hrcomm@hrcomm.sk.

 

Ak sa podujatia nemôžete zúčastniť, kontaktujte nás prosím vopred e-mailom,

v opačnom prípade Vám bude vystavená faktúra na úhradu účastníckeho poplatku.