Vo štvrtok, 16. júna 2022, sme sa dozvedeli víťazku ocenenia HRTalent 2022, ktorou sa stala Veronika Bátorová, HR marketing team leader  v spoločnosti Lidl Slovenská republika. My sme si ju dovolili pre vás trošku "vyspovedať" a spoznať túto talentovanú HR-istku bližšie.

 >>

Pred pár mesiacmi sme naštartovali vynovenú platformu určenú na zdieľanie skúseností a podporu rozvoja našich kolegov z HR oblasti. S Petrou Matejíčkovou, členkou predstavenstva HRcomm sme sa porozprávali o tom, ako ona vidí platformu GroWith HRcomm, čo považuje za jej najväčší prínos a ...

 >>

Od 1. 5. 2022 dochádza k zmene sadzieb stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a základnej náhrady pri používaní cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

 >>

S účinnosťou od 21.4.2022 sa ruší nariadenie k povinnosti nosiť prekrytie horných dýchacích ciest v interiéroch budov t.j. aj na pracovisku. Detailné informácie nájdete v novej vyhláške 32/2022_V.v.SR.

 >>

Platforma GroWith HRcomm je určená na zdieľanie skúseností a podporu rozvoja našich mladých kolegov z HR oblasti. Formou pravidelných bezplatných stretnutí za účasti odborníkov z HR oblasti podporujeme vzdelávanie a ďalší rozvoj členov GroWith HRcomm.

 >>
   
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11