HRcomm klub BRATISLAVA: Diversity & Inclusion v HR

11. apríl 2024 | 14:00 – 15:30  | Webinár

 

Početné štúdie ukazujú, že rôznorodé tímy - ak sú dobre riadené - dosahujú lepšie výsledky ako homogénne tímy. Sociálne skupiny majú čoraz silnejší hlas a majú viac príležitostí riešiť sociálnu nespravodlivosť. Všetko sa teda uberá správnym smerom. Alebo áno?

Človek by si myslel, že dnešný globálny, prepojený a multikultúrny svet bude podporovať kultúru tolerancie a vzájomného prijatia. Čiastočne je to pravda, ale môže to byť aj zdrojom napätia v tíme. 


Cieľom nášho webináru nie je "hovoriť ľuďom, čo je správne a čo nie", ale prostredníctvom cvičení "aha" a skupinových diskusií zvýšiť ich citlivosť a otvorenosť voči tejto téme

 

Pomocou modelu inkluzívneho líderstva Vám ukážeme cestu rozvoja, ktorou sa môže uberať každý, kto chce rozvíjať inklúziu.
Popri tom si objasníme základný pojem a význam rozmanitosti, inklúzie a rovnosti. 

 

 

Gestorka:

Annamária Marcinová​ │​ HR riaditeľka, Arriva

Hosťka:

Kinga Novotná │ Learning & Development konzultant, Develor 

 

Čo cieľom webináru?

  • Pochopiť význam a dôležitosť rozmanitosti a inklúzie na pracovisku.
  • Citlivejšie si uvedomiť vylúčenie, diskrimináciu a nerovnosti na pracovisku.
  • Zistiť ako sa stať zástancom inkluzívnej kultúry.

 

O čom sa budeme počas webináru rozprávať?

  • Dôležitosť a význam rozmanitosti a začlenenia na pracovisku
  • Kto sme? - Identita
  • Demystifikácia inklúzie
  • Je rovnosť a spravodlivosť to isté?
  • Sociálne skrývanie

 

Rozsah: 14:00 – 15:30 

 

Forma účasti: online podujatie 

 

Uzávierka prihlášok: 10. apríla 2024 (streda)

 

Účastnícky poplatok: 

 

Členská organizácia HRcomm

/Online:

ZDARMA (Zoznam členov TU)

Základný poplatok / Online/

1 účastník:

30 EUR + DPH (HRcomm je platcom DPH)

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám bude vystavená faktúra. HRcomm je platcom DPH (neplatí pre členov HRcomm podľa § 32 zákona o DPH). Ako variabilný symbol, prosím, uveďte číslo faktúry.

 

 

 

 

V prípade problémov s prihlásením sa cez button "PRIHLÁŠKA" nás neváhajte kontaktovať na hrcomm@hrcomm.sk.