Konferencia Chopok Nr. 1/2024: Budovanie zamestnaneckej značky a kultúry. Ilúzia dobrého mena firmy alebo realita zamestnaneckej skúsenosti?

 

Čo alebo kto tvorí silnú a autentickú zamestnaneckú značku, ktorá priťahuje talent, udržiava existujúcich zamestnancov a zároveň odráža hodnoty organizácie?

 

Poďme sa spoločne inšpirovať odborníkmi a top manažérmi ako vlastne podporovať pozitívne vzťahy medzi zamestnancami a vytvárať prostredie, kde sa každý cíti uznávaný, podporovaný a motivovaný. Cez prezentácie úspešných príkladov firemných kultúr, ktoré podporujú kreativitu, inovácie a zároveň rešpektujú individuálne potreby zamestnancov sa budeme mať možnosť priučiť ako vytvárať a komunikovať príbehy, ktoré posilňujú zamestnaneckú značku a posúvajú kultúru firmy k pozitívnym zmenám.