Process Communication Model 1
Process Communication Model ukazuje ako najefektívnejšie komunikovať s rôznymi typmi osobností, zvyšuje schopnosť zodpovedajúcim spôsobom reagovať na požiadavky prostredia a pomáha vybudovať skutočné, konštruktívne a efektívne vzťahy. Predchádza nedorozumeniam a umožňuje ich lepšie zvládanie. Dáva návod ako vytvoriť podmienky, aby sme my i naši blízky  zvládali svoj stres a aby komunikácia prebiehala v pozitívnej atmosfére.
 
PCM bol vytvorený Taibi Kahlerom, PhD na základe svojich pozorovaní ľudských vzťahov a manažmentu v amerických spoločnostiach. Jeden z jeho prvých klientov bola aj NASA, ktorá potrebovala správne vybrať astronautov, urobiť z nich funkčný tím a zároveň presne vedieť ako budú reagovať pod stresom a v kritických situáciách.
 
Je založený na 2 princípoch:
  • 1. Spôsob akým hovoríme je často oveľa dôležitejší ako to, čo hovoríme.
  • 2. Každý z nás je unikátnym mixom šiestich osobnostných typov. Zároveň máme jeden základný typ, ktorý sa počas života nemení a jeden (nazýva sa fáza), ktorý sa môže meniť. Každý typ ma špecifické motivátory, charakterizované rozdielmi v sile charakteru, v psychologických potrebách,  predstavách a obľúbených komunikačných kanáloch.
Tréning je zameraný na praktickú aplikáciu týchto princípov. 
 
 

Viac informácií nájdete:

TU

Miesto konania:

Bratislava

Dátum: 11. - 12. apríl 2024

Organizátor:

MD Training&Consulting s.r.o. (spoločnosť je členom HRcomm TU)

Registrácia:

TU

Účastnícky poplatok:

720 € bez DPH / 1 účastník (+ osobnostný profil 149 € bez DPH)

Cena pre členov HRcomm: 20 % zľava - 576 € bez DPH / 1 účastník (zoznam členov nájdete TU)