Ako preniesť zodpovednosť za rozvoj na zamestnancov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. február 2021 | WEBINÁR | 14:00 – 16:00

 

Možno sa Vám už stalo, že ste v rámci vzdelávania zamestnancov zostavili výborný program s atraktívnym obsahom vedený inšpiratívnymi trénermi. A napriek tomu, že to bolo výborne prevedené – a reakcie ľudí bolí nadšené, po čase ste zistili, že až tak veľa sa ľudia nezmenili. Nadšenie z tréningu nebolo prevedené do zmeny správania, či aktivít. Tréningy sú totiž často vedené tlakom. Čo takto zmeniť prístup a skúsiť to ťahom? Klasický prístup vo vzdelávaní je, že je urobená dobrá analýza potrieb a obsah tréningu vystavaný HR v spolupráci s lektormi. To často dostáva účastníkov do pasivity. Ako teda zostaviť rozvojový program tak, že sú aktívni a riadia si svoj sebarozvoj od prvého okamihu sami? Aj o tom budeme diskutovať na našom najbližšom webinári HRcomm.

 

Hosť: Martina GEORGIEVOVÁ │ senior lektor, Develor

Moderátor a praktická case study z VÚB: Michal BAČA │ vedúci oddelenia Vzdelávanie a rozvoj, VÚB, a.s.

 

Obsah:

  • Ako vytvoriť prostredie, ktoré podporuje rozvoj zamestnancov?
  • Aké drivre to podporujú a aké nástroje v tom HR môže využívať?  
  • Tradičný prístup k rozvoju zamestnancov vs. prístup postavený na vnútornej motivácii.
  • Ako identifikovať vnútornú motiváciu zamestnancov pri rozvojových programoch?
  • Aká je rola lektora pri vzdelávaní postavenom na vnútornej motivácii?
  • Čo sa očakáva od účastníka rozvoja?
  • Aké sú výsledky a aký prínos má takýto rozvoj zamestnancov pre firmu?
  • Ukážky konkrétnych programov postavených na vnútornej motivácii: Develor a VÚB

 

Rozsah: 2 hod. (14:00 - 16:00 hod.)

Platforma: ZOOM

 

>> Po vyplnení prihlášky vám zašleme link na pripojenie sa k webináru. <<

 

Uzávierka prihlášok:

3. február 2021 (streda)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 15 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 121. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.