Flexibilita v riadení pracovného času a miesta výkonu práce - Aké sú prvé skúsenosti so skrátenou prácou a hybridnou prácou v SR?

14. jún 2022 | WEBINÁR | 14:00 – 16:00

 

2. zo série webinárov spájajúcich legislatívne možnosti so zdieľaním skúseností a príkladov z praxe na tému flexibilného riadenia pracovnej sily sme pripravili pod názvom:

 

FLEXIBILITA V RIADENÍ PRACOVNÉHO ČASU A MIESTA VÝKONU PRÁCE - AKÉ SÚ PRVÉ SKÚSENOSTI SO SKRÁTENOU PRÁCOU A HYBRIDNOU PRÁCOU V SR?

 

Webinárom vás prevedú:

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ, Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária a

Zuzana BOOROVÁ, Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov zo spoločnosti SLOVNAFT. 

 

Čomu sa budeme na webinári venovať?

  • Kurzarbeit – história Kurzarbeitu, príklady praxe v zahraničí.
  • Zdieľanie prvých skúsenosti s aplikáciou Kurzarbeitu v praxi. 
  • Nastavenie hybridného modelu práce – legislatívny pohľad.
  • Stabilizácia hybridného modelu práce po 2 rokoch pandémie - nástroj na podporu flexibility. 
  • MUST & NICE TO HAVE pri hybridnom modeli práce – zdieľanie skúseností.
  • Diskusia  

 

Rozsah: 2 hod (14:00 – 16:00)

Platforma: ZOOM

 

Uzávierka prihlášok: 13. jún 2022 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

Členská organizácia HRcomm - 20 Eur / 1 účastník (Zoznam členov TU)
Cena pre nečlena HRcomm 40 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
Členovia platformy GroWith HRcomm - ZDARMA (informácie o GroWith HRcomm TU)
Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA


Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 122. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.