HRcomm klub BRATISLAVA: Máme upratané v našich hodnotách aj v roku 2023?

31. máj 2023 | 14:00 – 15:30  | Online

 

Pozývame vás na online stretnutie HRcomm klubu BRATISLAVA, kde sa podrobnejšie zamyslíme nad postavením hodnôt v živote človeka a nad ich vplyvom na jeho správanie a uvažovanie celkovo i v kontexte zamestnaneckých vzťahov, postojov a firemnej kultúry.

 

Na stretnutí sa budeme venovať oblasti hodnôt a ich vplyvu na rozhodovanie a správanie človeka. Pozrieme sa na hodnoty ako na faktor podmieňujúci motiváciu zamestnancov na pracovisku a na súvis s firemnou kultúrou.

 

Gestorka:

Annamária Marcinová​ │​ HR riaditeľka, Všeobecná zdravotná poisťovňa 

Hosťka:

Ružena Šabo │ Manažérka oddelenia vzdelávania a rozvoja zamestnancov, Všeobecná zdravotná poisťovňa 

 

Čo Vás na webinári čaká?

  • Hodnoty a ich vplyv na správanie človeka, zamestnanca
  • Hodnoty a postavenie vo firemnej kultúre
  • Kompetenčný model ako východisko hodnotovej orientácie organizácie
  • Manažment vs. leadership v organizácii
  • Rozvojové aktivity a employer branding ako praktická demonštrácia hodnôt

 

 

Rozsah: 1,5 hod (14:00 – 15:30)

 

Forma účasti: online podujatie - ZOOM

 

Uzávierka prihlášok: 30. mája 2023 (utorok)

 

Účastnícky poplatok:

Členská organizácia HRcomm /Online /1 účastník: ZDARMA (Zoznam členov TU)
Základný poplatok / Online / 1 účastník: 25 EUR + DPH (HRcomm je platcom DPH)
Členovia platformy GroWith HRcomm: ZDARMA (informácie o GroWith HRcomm TU)
Študenti a pedagógovia VŠ: ZDARMA
 

 

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám bude vystavená faktúra. HRcomm je platcom DPH (neplatí pre členov HRcomm podľa § 32 zákona o DPH). Ako variabilný symbol, prosím, uveďte číslo faktúry.

 

 

V prípade problémov s prihlásením, neváhajte nás kontaktovať na hrcomm@hrcomm.sk.