HRcomm klub VÝCHOD: Podpora zamestnanosti Rómov – úspešné príklady z praxe

26. september 2019 - Košice (Východoslovenská energetika Holding, Mlynská 31)

8:30 – 13:00 hod.

 

Odborný garant: Markéta HRITZ, vedúca úseku ĽZ, VSE Holding a.s.

 

 

Program:

 

8:30 – 9:00

Príchod hostí, káva a občerstvenie

9:00 – 9:15

Úvodné slovo, privítanie hostí, oboznámenie s programom

 

Ladislava MOLNÁROVÁ │ Talent Acquisition Partner, Amrop Slovakia, s.r.o.

 

Markéta HRITZ │ vedúca HRcomm klub VÝCHOD; Human Resources, Východoslovenská energetika Holding, a. s.

9:15 – 9:50

Predstavenie projektu Prijatelni.sk a OZ Divé maky

 

Silvia KUŠNÍROVÁ │ SKPR STRATEGIES, s.r.o.

Barbora MISTRÍKOVÁ │ OZ Divé maky

Róbert SLOVÁK │ autor kampane

10:00 – 10:20

Zamestnanosť Rómov v číslach

 

Slavomír HIDAS │ Inštitút finančnej politiky

10:30 – 11:00

Ako to robíme MY v KOSIT

 

Marián CHRISTENKO │ generálny riaditeľ, KOSIT a.s.

11:00 – 11:15

Coffee break

11:15 – 13:00

Panelová diskusia – Spájame zamestnávateľov, mimovládne organizácie a štátny sektor, aby sme znížili diskrimináciu znevýhodnených skupín na trhu práce a dali šancu talentom, ktoré skrývajú – zástupcovia zamestnávateľov predstavia úspešné príklady z praxe

 

Moderuje Silvia KUŠNÍROVÁ │ členka správnej rady OZ Divé maky, SKPR STRATEGIES, s.r.o.

 

Potvrdení hostia diskusie:

  • Pavla MONČEKOVÁ │HR Manager, Stiga Slovakia s. r. o.
  • Anna STERANKOVÁ │Lead People Partner pre východné Slovensko, TESCO STORES SR a. s.
  • Mária LICHVÁROVÁ│odborná garantka Komunitného centra Kojatice, Človek v ohrození, n. o.
  • Slávka MAČÁKOVÁ│riaditeľka, ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
  • Branislav ONDRUŠ│štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Marián VALENTOVIČ│generálny riaditeľ, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

13:00

Záver

 

Uzávierka prihlášok:

Prihlásiť sa na podujatie môžete do 23. septembra 2019.

 

Účastnícky poplatok:

Členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší 25,- EUR / 1 účastník

Základná cena 40,- EUR / 1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 119. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.