HRcomm klub ZÁPAD: REWARD - Odmena? Alebo trest?

6. október 2022 │15:00 – 16:30 │ MS Teams
 
Cieľ webinára:
Zdieľanie skúseností v oblasti odmeňovania v kontexte aktuálne rýchlo sa meniacej reality.
 
Aké témy si na webinári preberieme?
 • Aktuálny rámec: 
  • Pandémia
  • Nový normál & Hybridné fungovanie
  • Vojna & ropná / energetická kríza
  • Vývoj inflácie ai.
 • Realita & trendy v odmeňovaní
 • Výzvy na 2023
 
Gestorka: 
Zuzana BOOROVÁ | vedúca HRcomm klub ZÁPAD, Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov, SLOVNAFT
Hostia:
Martin KOPECKÝ | Partner, BD Advisory
Tomáš JURČÍK | Partner, BD Advisory

 

Rozsah: 1,5 hod (15:00 – 16:30)

Platforma: MS Teams

 

Uzávierka prihlášok:
5. októbra 2022 (streda)

 

Účastnícky poplatok:

 • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
 • Cena pre nečlena HRcomm 20 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
 • Členovia platformy GroWith HRcomm - ZDARMA (informácie o GroWith HRcomm TU)
 • Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 122. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.