HRcomm & SME Konferencia: People Business Summit 2023

 

 

Lukáš BAKOŠ
Managing Director
Maxman Consultants

 

Lukáš je psychológ, manažér a pedagóg, ktorý kombinuje podnikanie a prácu v biznise s učením budúcich biznis psychológov na Univerzite Komenského.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

Tibor ČERNÁK

HC Leader / Senior Manager

PwC Slovensko

 

Od executive search, cez biznis partnera až po lídra HR oddelenia v najväčšej poradenskej firme na Slovensku. Tibor má viac ako 10 rokov skúseností v oblasti ľudských zdrojov. Bol pri strategickom nastavovaní, rozvoji a zhodnocovaní ľudského kapitálu v PwC. Taktiež bol súčasťou viacerých zmien a transformácie, ako aj projektov v oblasti digitalizácie. Jeho srdcovkou  a ambíciou je prinášať funkčné a technologické inovácie do HR, nielen v slovenskej pobočke, ale aj na regionálnej úrovni ako súčasť CEE HC Leaders tímu. Stál za projektami ako Crysstech - gamifikácia náborového procesu, digitálny náborový proces počas COVIDového obdobia, HC Transformácia na Slovensku. Je veľkým fanúšikom úzkej spolupráce HR a biznisu. 

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

Peter DOSEDLA
Spoluzakladateľ skupiny Manuvia, Globetrotter&Investor

 

Bývalý top manažér, dnes skôr už skôr investor a entuziastický nadšenec všetkého nového, vrátane startupovej scény, ale najmä globetrotter. Vyše dvadsať rokov plával vo vodách veľkého medzinárodného biznisu a vybudoval spoločnosť, ktorá zamestnávala vyše pätnásť tisíc ľudí. Celý profesionálny život cestoval a keď chcel uspieť, musel sa snažiť porozumieť rôznym kultúram, civilizáciám. Peter precestoval 155 krajín a navštívil všetkých sedem kontinentov. Podľa jeho slov: „Cieľ nie je prejsť všetky krajiny, lebo cieľom je cesta.“ Peter je spoluzakladateľ a bývalý CEO skupiny Manuvia. Rovnako je spoluzakladateľom pracovnej agentúry Express People, ktorá sa po dokončení fúzie stala súčasťou skupiny Manuvia. Pôsobí aj ako člen prezídia Republikovej únie zamestnávateľov SR, kde zastupuje SR napríklad pri úprave teleworku v Bruseli.  

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

Juraj DROBA

Župan

Bratislavský samosprávny kraj

 

Juraj je predsedom Bratislavského samosprávneho kraja a aj predsedom Slovenskej národnej delegácie pri Európskom výbore regiónov.  Osem rokov pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a dva roky ako člen Stálej delegácie parlamentného zhromaždenia NATO. Svoje skúsenosti zo života, zahraničia a aj z politiky aktuálne pretavuje do všetkých oblastí bratislavského regiónu. Efektívnou spoluprácou s poslancami, primátormi aj starostami chce dosiahnuť, aby sa Bratislavský kraj stal moderným regiónom. Miestom s kvalitnou a vysokou životnou úrovňou, dostupnou dopravou, inštitúciami orientovanými na potreby obyvateľov a dobrým životným prostredím. Túto víziu umocňuje aj jeho silný vzťah k Bratislave a bratislavskému regiónu, nakoľko je rodený Bratislavčan. Dokonca ako 18-ročný robil v Bratislave turistického sprievodcu pre zahraničných návštevníkov. Hovorí až piatimi jazykmi. Vyštudoval anglický jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v kombinácii s telesnou výchovou na Fakulte telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave. Magisterský titul získal aj v politickom manažmente na George Washington University vo Washingtone D. C. a titul MBA na University of Pittsburgh. Študoval aj na Georgetown University a Rijksuniversiteit Gent v Belgicku. Juraj je dlhoročný podporovateľ nepočujúcich a ambasádor nepočujúcich športovcov, priateľ ekologickej dopravy a vyznávač zdravého rozumu vo verejnom živote.

 

LINKEDIN PROFILE

 


 

 

Miroslava JANDORFOVÁ
Riaditeľka ľudských zdrojov a členka predstavenstva 

NN Životná poisťovňa

 

Miroslava absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Prvé skúsenosti z oblasti ľudských zdrojov získala v Slovenskej sporiteľni a ČSOB, v ktorých celkovo pôsobila 11 rokov. Následne zúročila svoju prax v Samsungu, odkiaľ sa vrátila do finančnej sféry. V roku 2017 prijala ponuku HR manažérky v spoločnosti Aegon, ktorú pred štyrmi rokmi odkúpila holandská skupina NN a Miroslava sa ujala náročnej roly integrácie dvoch tímov. V NN SR dodnes riadi HR oddelenie ako jediná ženská členka top manažmentu. K jej kľúčovým ambíciám patrí budovanie férovej a otvorenej firemnej kultúry a zvyšovanie zamestnaneckej angažovanosti. Za týmto účelom sa orientuje na work-life balans, rozvoj systému odmeňovania a benefitov či budovanie inkluzívneho pracovného prostredia.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

Martin KULTAN

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

DÔVERA zdravotná poisťovňa 

 

Martin v roku 2002 ukončil vysokoškolské vzdelanie na Ekonomickej fakulte v Bratislave v odbore medzinárodné podnikanie. V rokoch 2003 – 2005 pôsobil vo Vzájomnej zdravotnej poisťovni Dôvera. Od roku 2006 v Dôvere postupne viedol oddelenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, neskôr odbor nákupu zdravotnej starostlivosti a napokon až do novembra 2010 riadil celý úsek nákupu zdravotnej starostlivosti a zároveň bol členom predstavenstva. Medzi rokmi 2010 – 2012 zbieral skúsenosti v štátnej zdravotnej poisťovni, kde pracoval ako expert a riaditeľ sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti. Z nej sa opäť vrátil do Dôvery, kde dodnes zastáva funkciu generálneho riaditeľa a zároveň je predsedom predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

Viktor MADARÁSZ

HR Manager

GymBeam

 

Viktor pôsobí v oblasti HR viac ako 10 rokov, v roku 2011 viedol team HR Operations v Prahe pre nadnárodnú spoločnosť, ktorá dodáva prevažne online vzdelávanie. V roku 2013 sa Viktor pridal k skupine Deutsche Telekom ako špecialista pre vzdelávanie a o pár rokov neskôr sa stal súčasťou globálnej organizácie a pracoval pre Deutsche Telekom HQ ako Expert pre výber inovatívnych dodávateľov pre Learning a Recruiting a posledné roky pôsobil ako konzultant pre všetky entity Deutsche Telekomu a teda spolupracoval s rôznymi kultúrami po celom svete a inovoval HR oddelenia, ktoré mali od 5 zamestnancov až po 250. Skúsenosti, ktoré Viktor za tie roky nazbieral, premieňa momentálne na realitu v GymBeame a teda vo firme, ktorá je jedna z najlepšie rastúcich fitness e-commerce firiem v CEE regióne.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

Doc. Ing. Štefan ROSINA, PhD.

Prezident
MATADOR Group

 

Štefan je prezidentom MATADOR Group a predsedom predstavenstva Matador Holding, a.s. V roku 1984 začal svoju kariéru v púchovskom MATADOR-e, vtedy ešte Gumárňach 1. mája na rôznych pozíciách vo výrobe. Od roku 1985 zastával viacero pozícií ako výskumný pracovník, technický inžinier na odbore investícií a riaditeľ odboru technického rozvoja. 
Od roku 1997 pôsobil ako viceprezident pre rozvoj vedy a techniky, podpredseda pre stratégiu a predseda dozornej rady. Bol zodpovedný za transformáciu MATADORu z gumárenskej výroby na strojárenskú a technologickú firmu a špičkového TIER1 dodávateľa. Pod jeho pôsobením sa skupina MATADOR rozrástla aj do susedných Čiech, kde pôsobí AUFEER Group. Firma zamestnáva zhruba tritisíc ľudí, portfólio činností zahŕňa návrh a realizáciu dizajnu, automatizovaných liniek, výrobných nástrojov, sériovej výroby a všeobecného strojárstva.
Štefan je držiteľom akademického titulu MBA na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni. Doktorát získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave a titul docent na Ostravskej univerzite. V roku 2022 ukončil členstvo v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Zároveň je podpredsedom Klubu 500. Od januára 2023 je honorárnym konzulom Cyperskej republiky.

 


 

 

Ján ŤUREK

CEO

Slovak Parcel Service 

 

Ján vyštudoval právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia začal pracovať ako právnik pre Biotika a.s., Slovenská Ľupča. Do spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. nastúpil v roku 2004 na pozíciu právnik. V roku 2011 sa stal manažérom pre ľudské zdroje a právnu agendu. Od roku 2016 je konateľom spoločnosti Slovak Parcel Service a sesterskej spoločnosti Express One Slovakia a odvtedy úspešne vedie obe tieto spoločnosti.

 

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

Michal UKROPEC

CEO

twinzo

 

Michal podniká už od strednej školy. Po vysokej založil firmu, ktorú po 23 rokoch odovzdal mladšiemu nástupcovi, aby sa mohol venovať novej výzve – globálnej expanzii twinzo. Síce je Michal vyštudovaný účtovník, ale v skutočnosti ajťák a vizionár.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

Andrej ZAŤKO
CEO

365.bank

 

Andrej pôsobí v bankovom sektore už približne 25 rokov. Kariéru vo finančnej sfére odštartoval v oblasti podielových fondov, pred 15 rokmi založil a riadil privátne bankovníctvo J&T BANKY, zastával viaceré manažérske pozície v Česku a vo Švajčiarsku, pričom pôsobil aj ako riaditeľ slovenskej pobočky. V roku 2015 sa stal predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Poštovej banky. Pod jeho vedením prešla banková skupina strategickou transformáciou, pričom nosnou značkou sa stala 365.bank, ktorá prebrala pobočky pôvodne materskej Poštovej banky.  

 

LINKEDIN PROFILE


 

Moderátorka konferencie:     
     
 

Ľudmila GUERIN
Prezidentka HRcomm 

CEE Strategy & Transformation Senior Manager – People & Change

PwC Slovensko


Ľudmila vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svoju kariéru začala počas školy v oblasti marketingu, kedy sa po pár rokoch rozhodla pre zmenu a začala sa venovať HR. Bolo to pre ňu jedno z najlepších profesionálnych rozhodnutí. Začínala v boutique firme venujúcej sa headhuntingu C+ riadiacich úrovni, v  ktorej pokračovala aj v zahraničí. Po návrate domov v roku 2008 nastúpila do veľkej korporátnej spoločnosti centra zdieľaných služieb, kde sa venovala náboru, AC/DC a interným školeniam v oblasti mäkkých zručností. Od roku 2011 pracuje v rešpektovanej a v súčasnosti najväčšej poradenskej spoločnosti v Big4 – PricewaterhouseCoopers, momentálne na CEE Strategy & Transformation Senior Manager – People & Change. Od novembra 2018 bola Ľudmila viceprezidentkou pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring v HRcomm a v roku 2021 sa stala jeho prezidentkou. V júni 2021 získala ocenenie HRLeader.

 

LINKEDIN PROFILE