Konferencia ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

18. JÚN 2015 (ŠTVRTOK)08:00 – 09:00 | Registrácia účastníkov    


09:00 – 09:15 | OTVORENIE, informácia o programe, ...

Ján Dubnička, ACC (ICF), Brain based coach – moderátor konferencie  

 
09:15 – 10:45 | Čo nám môže dať duálny systém vzdelávania – panelová diskusia
moderátor: Jaroslav Holeček, viceprezident, Zväz automobilového priemyslu SR
hostia:
Ing. Ladislav Kováč, Národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania
prof. Jozef Zajac, dekan Fakulty výrobných technológií TU

Peter Obdržálek, Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 

Martin Morháč, riaditeľ SOVA Digital a člen komisie pre výskum a vývoj Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

  • predstavenie aktuálnej situácie
  • fakty k prijatému zákonu
  • možnosť realizácie duálneho systému pre zamestnávateľov
  • reálny prínos duálu pre firmy

    
10:45 – 11:00 | HRcomm podporuje a spája...  

Predstavenie HR startupov, s ktorými HRcomm rozbieha spoluprácu

 

11:00 - 11:30 | Kávová prestávka - občerstvenie


11:30 – 11:55 | Vzdelávanie a príprava študentov inak...Employer branding v komunite študentov - nutnosť alebo nevyhnutnosť?

  • Môžeme sa spoliehať na štátne školstvo?
  • Únik mozgov - veľký alebo obrovský problém?
  • Čo môžu firmy urobiť pre rozvoj talentov?
  • Môžu si úspešné firmy dovoliť nebyť v komunite študentov viditeľné? 

Tomáš Hasala, CEO Nexteria  

 

11:55 – 12:35 | Angažovanosť zamestnancov  ako zdroj turnaroundu na klesajúcom trhu. 
Patrik Polakovič, CEO, Xella Central Eastern Europe

Môže byť angažovanosť zamestnacov zdrojom turnaroundu na klesajúcom trhu?

Môže byť kľúčovým diferenciátorom voči konkurencii?  

Akú rolu má CEO a HR manažér?

Orientácia na motiváciu obchodného tímu ako nositeľa udržateľného rastu ziskovosti. 

 

12:35 – 13:00 Decisionlab - poker a prijímanie rozhodnutí v biznise 
Marcell Kardos, kouč a Péter Vitézy, kouč, Actionlab Consulting    

Manažér denne spraví asi 30 rozhodnutí a väčšina z nich má od dokonalosti veľmi ďaleko. Sústredíme sa na klientov, na výber partnerov, spolupracovníkov, reagujeme na predajné situácie, riešime konflikty.  Rozhodujeme sa každú minútu každého dňa. Väčšina z týchto rozhodnutí však môže byť lepšia. Prečo? Pretože ľudia sa pri rozhodovaní príliš spoliehajú na svoje emócie, túžby alebo zvyky. Naša rozvojová metóda dáva radikálne odlišný spôsob k vytváraniu rozhodnutí cez poker. Hrať poker a byť na biznis stretnutí nie je až tak odlišné. Musíte robiť rýchle rozhodnutia pod tlakom, s nedostačujúcimi informáciami a vo veľmi konkurenčnom prostredí.


13:00 - 14:00| Prestávka – spoločný obed, ...    

 

14:00 – 17:10 | VYBRALI SME PRE VÁS: WORKSHOPY


14:00 – 15:20 | Workshop 1

Jazykové vzdelávanie inak...Dealing with difficulties at the work place 
Jana Chynoradská, lektorka programov profesionálneho rozvoja a programov pre rozvoj partnerstva a lektorka rozvoja komunikácie a Christian Scott, lektor rozvoja komunikácie, HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Na workshope budeme identifikovať a analyzovať možné problémy na pracovisku. Workshop sa zameria na prepojenie teoretických a praktických ukážok. Vychádza z úvodného brainstormingu a situačnej analýzy. Účastníci sa venujú riešeniu prípadovej štúdie, ktorá môže vzniknúť bežne na pracovisku. Celý workshop bude prebiehať v angličtine, čím je umocnená jeho pridaná hodnota pre účastníka.

 

 

14:00 – 15:20 | Workshop 2

Projektový manažment pre HR ...OBJAVTE MOŽNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU V HR… 
Peter Minárik, Executive Partner COMM-PASS, s.r.o.

Workshop je určený pre HR-istov, ktorí chcú dosahovať efektívnejšie výsledky modernými manažérskymi metódami. 
Hlavné oblasti workshopu  - Čo je projekt? Hranice projektu. Projektový 3-uholník. Plánovanie projektových aktivít (WBS).
Projekt spája všeobecné technické znalosti projektového manažmentu s jedinečnými potrebami a nárokmi moderného HR prostredia.
Tímové riešenia konkrétnych projektov účastníkov - praktické výstupy pripravené na aplikáciu do každodennej praxe.

 

 

14:00 – 15:20 | Workshop 3

Koučovanie podľa mozgu - (CREATE - tvoriť nové myslenie)

Ján Dubnička, ACC (ICF), Brain based coach

Zažite results coaching, koučovací prístup založený na poznatkoch o mozgu.
6 objavov o fungovaní mozgu, ktoré vysvetľujú, prečo mozog potrebuje kouča.
Ako pomôcť ľuďom preklenút rozdiel medzi tým, kde sú a tým, kde by chceli byť napomáhaním vzniku novej myšlienky? 
Ako ľuďom pomôcť premýšľať o myslení.
Ktoré otázky podporujú tvorbu nového myslenia a ktoré ju naopak brzdia?

 

   
14:00 – 15:20 | Workshop 4

Perfect Match: ako vyberať zamestnancov ľahšie, rýchlejšie, presnejšie
Marián Kubeš, Managing DirectorADDA Consultants, s.r.o.

Čo je dobrý výber a prečo zamestnanci odchádzajú.
Ako zistiť skutočné preferencie manažéra aj kandidáta na pozícii.
Ako komunikovať s manažérmi pri výberoch.
Ukážka z techniky Perfect Match Interview.

 

 

15:20 – 15:50 | Kávová prestávka – občerstvenie


15:50 – 17:10 | Workshop  1 + 2 + 3 + 4 (opakovanie)

   
17:10 – 19:00 | Voľný relax  

 
19:00 | Spoločná večera a možnosť pokračovať neformálne

od 20.00 budú mať 2 tímy po 9 hráčov možnosť zahrať si Poker a potom sme pre všetkých účastníkov pripravili bowlingový turnaj 

 

 

19. JÚN 2015 (PIATOK)


 

09:00 – 10:00 Inšpirácie pre budovanie koučovacej kultúry vo firmách

Dagmar Kéryová, CPCC, prezidentka ICF Slovak Chapter, Co-Active koučing

Rudo Lukačka, ACC, člen boardu ICF, Systemický koučing
Klára Giertlová, PCC, Systemický a Solution-focused Brief coaching
Zlatica Mária Stubbs, PCC, Solution Focused coaching

Peter Štefányi, PCC, Solution Focused coaching, Erickson College

Profesionálni kouči ICF (Medzinárodná federácia koučov) budú zdieľať slovenské aj svetové skúsenosti, konkrétne prípadové štúdie ako využiť koučing a koučovací prístup vo firmách. Panel po jeho ukončení bude mať možnosť 10 záujemcov absolvovať ukážkový koučing v trvaní 30 minút u vybraného kouča - prihlásiť sa môžete na www.icf.sk.

 

    
10:00 - 10:40 | Kto je zodpovedný za efektivitu vzdelávania?

Michal Bača, vedúci odboru Vzdelávania a rozvoja, Všeobecná úverová banka, a.s. a Martina Georgievova, senior trénerka a konzultantka, DEVELOR Slovakia s.r.o. 
Predstavenie najznámejšej metódy merania dopadu tréningu
Možnosti a limity Kirpatrickovho modelu 
Súčasné trendy v príprave a vyhodnocovaní firemných tréningov
Praktické ukážky meranie efektivity tréningov z VÚB Banky

 

10:40 - 11:00 Aká bude nová generácia personálnych špecialistov?​ 

Ekonomická univerzita predstavuje možnosti spolupráce s HR komunitou

Jana BLŠTÁKOVÁ, prodekanka pre zahraničné vzťahy, Ekonomická univerzita v Bratislave

 

11:00 - 11:30 | Kávová prestávka – občerstvenie 

 

11:30 - 12:30 | Prevratné objavy neurovedy v živote manažéra 
Marián Minárik, Executive Partner, COMM-PASS, s.r.o.
Proces učenia – ako všetko hneď nezabudnúť? Únos amygdalou – čo sa deje v mozgu pri strachu zo šéfa? Multitasking – dokážu to len ženy?
Naozaj používame len 10% kapacity nášho mozgu? Autopilot – kto naozaj riadi manažéra? Kde sa skrýva manažérska tvorivosť? Mozog je plastický – prečo sa manažéri tak ťažko menia? Kedy nás mozog klame? Zdravie mozgu – o svojom živote rozhodujeme dnes – náš manažérsky štýl ovplyvňuje naše zdravie


12:30 – 13:10 | ZÁVER a vyhodnotenie konferencie 

   
13:10 – 14:10 | Spoločný obed 

Mediálni partneri
Hlavní partneri
Partneri