Ocenenie HR inšpirácia - prezentovanie projektov

Podujatie je určené pre každého, kto sa chce inšpirovať.

Vstup je voľný (bezplatný) a kapacita neobmedzená. Link na prihlásenie sa vrátane formulára na hlasovanie za najinšpiratívnejší projekt budeme posielať zaregistrovaným účastníkom dňa 15.6.2021.

Link na prihlásenie (bez hlasovacieho formulára) bude voľne dostupný aj na web stránke dňa 15.6.2021.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať