Stredoslovenský regionálny klub - Praktické skúsenosti a pripravované novinky z oblasti zavádzania duálneho odborného vzdelávania

8. november 2016 - SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03 
workshop

 

Odborný garant: Marek BOBÁK, HR Director, Stredoslovenská energetika - Distribúcia,a.s. 

 

Hostia
JUDr., Ing. Michal Bartók, Štátny inštitút odborného vzdelávania, riaditeľ

"Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" - hodnotenie stavu duálneho vzdelávania v SR, predstavenie nového národneho programu-

 

Ing. Branislav Hadár, Kia Motors Slovakia, s.r.o., Senior Manager, Head of Education & Training Department

Praktické skúsenosti z oblasti zavádzania duálneho vzdelávania v Kia, predstavenie rozsahu programu a očakávaní.  

 

Marcel Blaščák, dm drogerie markt, s.r.o, manažér rozvoja organizácie

Priebežné hodnotenie a skúsenosti spoločnosti  dm drogerie markt so systémom duálneho vzdelávania.

 

Program:
08:30 - 09:00 - Registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 - Odborný program
10:30 – 10:50 - PRESTÁVKA
10:50 – 13:00 - Odborný program 

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 4. novembra 2016 
Podujatie má limitovanú kapacitu. 

 

KAPACITA PODUJATIA JE NAPLNENÁ!

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
základná cena 65,- EUR/ 1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 116. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania
SHP Harmanec, a.s. 

Parkovisko sa nachádza pri Podnikovej predajni (alebo aj pri reštaurácii Il Porto) a hlavný vstup do spoločnosti je cca 150 m od parkoviska.
Vstup je cez hlavnú vrátnicu, podujatie sa bude konať na 2. poschodí, v zasadačke č. 215 (hneď oproti výťahom).