Západoslovenský regionálny klub - Nastavovanie HR KPI

15. november 2017 (streda) - Bratislava, SLOVNAFT, a.s. (Vlčie hrdlo 1) 
podujatie Západoslovenského regionálneho klubu

 

 4x NADVÄZUJÚCE TÉMY 

 

1. téma:   Nastavovanie HR KPI             (15.11.2017)
2. téma:   Riadenie fluktuácie                  (01.12.2017) - viac info TU
3. téma:   Riadenie chorobnosti              (18.01.2018) - viac info TU
4. téma:   HR kontroling ako lodivod   (09.02.2018) - viac info TU

 

Téma:

Nastavovanie HR KPI

 

Odborný garant:
Zuzana Boorová, Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov, SLOVNAFT, a.s.
Hosť:
Jaroslav Holeček, dlhoročný HR manažér a člen vedenia Zväzu automobilového priemyslu

Marián Minárik, Executive Partner, COMM - PASS

 

Program:
8:30 - 9:00        Registrácia účastníkov
9:00 - 9:45        Predstavenie - BRAIN WALKING
9:45 - 10:45      Prezentácia Jaroslava Holečka
10:45 - 11:55     Riadená diskusia
11:55 - 12:00     Záver & Feedback

 

PREZENTÁCIA NA STIAHNUTIE TU.

 

 

Obsah:

  • Ako môže HR prispieť k zlepšeniu výkonnosti firmy?
  • Ako som to robila "JA" a prečo to fungovalo?
  • Sharovanie best practices zo skúseností Jaroslava Holečka - ikony slovenského HR.

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 13. novembra 2017
Počet účastníkov je limitovaný na 30, preto Vás prosíme o včasnú registráciu.

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
základná cena 65,- EUR / 1 účastník
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie.

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 117. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania:
priestory spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1/A, 824 12 Bratislava. Mapka TU.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať