Kríza ako šanca na TOP motiváciu zamestnancov

28.7.2020 | Twin City Tower, Business Lease, 22.poschodie s krásnym výhľadom na BA

 

Čas: od 9h do 11,30h

 

Každý zamestnanec má určité motivačné limity. Po ich naplnení dochádza opäť ku stagnácii. Preto je potrebné zamestnanca motivovať a poskytnúť mu pocit istoty a dôvery zo strany zamestnávateľa. Ak chápeme benefit ako vnútorný pocit, ktorý poháňa zamestnanca k vyšším výkonom, mame pre HR komunitu TOP NOVINKU v oblasti zamestnaneckého benefitu.

 

Mobilita ako benefit pre zamestnancov

 • Osobný operatívny leasing pre súkromné osoby (s možnosťou príspevku zamestnávateľa).
 • Poučení krízou, aj do budúcna, pri neočakávaných situáciách – zamestnanci sú mobilní, majú vlastné vozidlo, pre potreby svoje, svojej rodiny či na presun do práce.
 • Na druhej strane bezpečnosť v aktuálnej dobe – obmedzenie presunov v MHD…
 • Mobilita ako benefit poskytuje rôzne možnosti pre napĺňanie potrieb zamestnancov – rôzne kategórie vozidiel, značky, modely vozidiel (od malého mestského po rodinné vozidlo).
 • Finančný model benefitu pre zamestnávateľa – príspevok na mobilitu pre zamestnancov z pohľadu daňového / účtovného.

 

Diskusia:

 • Názory HR komunity na mobilitu ako benefit pre zamestnancov
 • Príspevok na mobilitu?
 • Zaujíma nás váš názor – vytvorme spoločne nový skvelý benefit pre zamestnancov! ????

 

Moderátor: M. Bauerová / P. Volčková

 

Účastníci diskusie:

 • Lucka Čišková – Managing Director BLSK – prezentácia produktu Private Lease ako mobility benefit zamestnancom
 • Anna Hudáková - Podpora spokojnosti zamestnancov benefitmi – skúsenosti s nastavovaním benefits package, vývoj benefitov
 • CEO MainPower – z pozície CEO využitie produktu Private Lease ako benefitu pre svojich zamestnancov / reálny zákazník
 • Elanor – Ivan Zizič – benefity z pohľadu finančného modelu pre zamestnávateľa, príspevok na mobilitu, možnosti / zákony

 

 

Miesto konania: Twin City Tower, Business Lease, 22.poschodie s krásnym výhľadom na BA

Organizátor: Business Lease Slovakia

Cieľová skupina: HR a CEOs

Účasť je obmedzená na 40 ľudí

 

Vstup je zdarma

 

Pre prihlásenie kontaktujte Petru Vočkovú: p.volckova@businesslease.sk