LET´S TALK ABOUT - Tatiana Orglerová

12. február 2018 o 17:00 │ Žilina

 

Vzdelávanie a firmy - ako vzdelávať a rozvíjať zamestnancov? - TATIANA ORGLEROVÁ

 

Tatiana je telom i dušou zapálená HR-ristka, ktorá má viac ako 15-ročné skúsenosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, titul MBA získala na Katz Graduate School of Business v americkom Pittsburghu.

 

Od roku 1991 nadobúdala skúsenosti v štátnej správe, v jednej z prvých japonských investícií v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku spoločnosť Yazaki Slovensko, v pivovarníckej skupine Heineken ako aj v spoločnosti Slovnaft, IBM, Hay Group. V súčasnosti pracuje v spoločnosti Knauf Insulation ako HR Director Eastern Europe. Je dvojnásobnou držiteľkou ocenení SLOVENSKÁ CENA ROKA ZA ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV, ceny HR OSCAR a ceny HR Gold.

 

Prečo sme Tatianu pozvali?
"Tatianu som už veľakrát nie len videl a počul hovoriť o vzdelávaní a rozvoji zamestnancov, ale hlavne som ju videl touto agendou žiť. HR a vzdelávanie pre ňu nie je iba správa ľudských zdrojov, no v prvom rade živý organizmus, kde má každý svoje miesto a aj preto sú jej projekty preniknuté ČLOVEČINOU." 

Peter Steinhübl

Čo sa na stretnutí dozviete?
V tejto oblasti sa traduje vtipný rozhovor medzi majiteľom spoločnosti a riaditeľom HR:

Majiteľ: Čo keď teraz ľudí vzdeláme a oni nám potom odídu?

Riaditeľ: Dobrá otázka, no čo sa stane ak ich nebudeme rozvíjať a oni ostanú...

 

Hlavnou a nosnou myšlienkou stretnutia bude rozvoj tímu s ktorým pracujeme ako aj rozvoj ľudí v spoločnosti. Ako a na základe čoho ich vzdelávať. Ako prepojiť vzdelávanie s praxou. Ako motivovať, aby rozvoj a vzdelávanie neostali iba na papieri a na faktúrach. A to najdôležitejšie – ako vďaka rozvoju a vzdelávaniu vytvoriť silný, súdržný a dobrý tím.

 

Organizátor: Michal Poppe & HOUR, spol. s r. o.

 

Miesto konania:

Banka Žilina 
Legionárska 1 
01001 Žilina (mapka TU)

 

Účastnícky poplatok:

členovia HRcomm majú zvýhodnený účastnícky poplatok 19,- EUR. Stačí použiť kód: LTA_HOUR_2018_02

Základný poplatok 29,- EUR

 

Viac informácií o podujatí nájdete TU.