Stravné a cestovné náhrady: Plánované zvýšenie v roku 2022
Stravné pri pracovných cestách a cestovné náhrady sa budú v roku 2022 pravdepodobne zvyšovať. Ako by sa mali sumy zmeniť?
 
NÁVRH NA ZVÝŠENIE SÚM STRAVNÉHO
MPSVR navrhuje upraviť výšku stravného o 17,5 %, čo predstavuje: 
  • zvýšenie sadzby pre interval 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty z 5,10 eura na 6 eur,   
  • zvýšenie sadzby pre interval nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,60 eura na 9 eur,
  • zvýšenie sadzby pre interval nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 11,60 eura  na 13,70 eura.     
Viac o legislatívnom procese nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/14 
 
NÁVRH NA ZVÝŠENIE ZÁKLADNEJ NÁHRADY ZA POUŽÍVANIE CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL
MPSVR navrhuje upraviť výšku náhrady o 10,1 %, čo predstavuje: 
  • zvýšenie sadzby pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,053 eura na 0,059 eura,
  • zvýšenie sadzby pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,193 eura na 0,213 eura.
Viac o legislatívnom procese nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/15