Akadémia pracovného práva - séria webinárov s advokátkou

V utorok 8. decembra 2020 sme otvorili sériu pracovnoprávnych webinárov pod spoločným názvom „Akadémia pracovného práva“. Lektorkou webinárov je advokátka - špecialistka na pracovné právo Janka Olach Kostrabová. Webinár moderuje členka predstavenstva HRcomm Zuzka Boorová, ktorá bola taktiež spoluiniciátorom tejto myšlienky. Cieľom Akadémie pracovného práva je prejsť si systematicky pracovnoprávne témy z pohľadu Zákonníka práce, advokátskej praxe a súdnych rozhodnutí v pravidelných mesačných stretnutiach až do začiatku leta. Je určený najmä personalistom a personalistkám, právnikom a právničkám, manažérom a manažérkam a všetkým, ktorí sa venujú personálnej agende.

Prvou témou bola pracovná zmluva a všetko čo s ňou súvisí. Účastníci sa dozvedeli na čo všetko treba myslieť pri jej zhotovovaní a čo do nej radšej nedávať. Keďže je to základný dokument, ktorý je pilierom pracovného pomeru a upravuje vzťah zamestnávateľa a zamestnanca, bolo dobré sa pozrieť na právne aspekty a rozhodnutia súdov v tejto oblasti. Počas webinára bol aj priestor na diskusiu, ktorý účastníci naplno využili.

 

A keďže zamestnávanie prináša rôzne míľniky a výzvy, na ďalšom webinári, ktorý sa uskutoční v utorok 26. januára 2021 si plánujeme spoločne prejsť právne aspekty toho:

  • ako právne ošetriť zmeny počas trvania pracovného pomeru a na čo si dávať pozor?
  • kedy je relevantné preradenie na inú prácu a ako to celé zmanažovať?
  • ako možno využiť inštitút dočasného pridelenia aj v čase krízy?
  • plnenie pracovných úloh – aký je rozdiel medzi neuspokojivým plnením pracovných úloh a porušením pracovnej disciplíny?

 

Viac informácii o tomto podujatí nájdete TU.

 

Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie,

Jana Olach Kostrabová