Chcem vidieť človeka ...

Technik alebo interný lektor? Hodnota pre firmu a rast technika? Kde je skutočná hodnota technika? Zdieľanie skúseností - dokáže technik zvládnuť aktívnu prácu s ľuďmi? Len zopár otázok ale široká škála odpovedí...

 

„Ako môže fungovať interné vzdelávanie vo firme, alebo ako urobiť z technika interného lektora?“

 

Vzájomná inšpirácia, podpora a zdieľanie skúseností na stretnutí ZsRK Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, ktoré sa konalo 24. mája 2012 v Seredi, spoločnosti I.D.C. Holding (hostiteľ podujatia), prinieslo mnoho zaujímavých skúseností a poznatkov. Téma viac ako 4 hodinovej aktívnej diskusie otvorila viac oblastí ako by si možno niekto mohol želať. Na prvý pohľad jednoduchá, ale odvážna téma – „Ako urobiť z technika interného lektora...“ dokázala, že riešenia HR otázok neležia jednoducho na stole, ale vyžadujú veľmi aktívnu a tvorivú prácu a stále nové prístupy.

 

Stredobodom pozornosti sa stal jeden z pilierov každej úspešnej firmy – technicky skúsený pracovník. Jednoducho – technik, ktorý je nositeľom know – how a nenahraditeľných skúseností. 

 

Tak ako každý legendárny hrad mal svoje pevné hradby a najmä pevné a stabilné základy, tak isto aj technické schopnosti kľúčových pracovníkov tvoria základ stability a konkurenčnej výhody. Na takýchto pevných základoch potom môže manažment stavať úspech firmy. Technické znalosti sú získavané rokmi tvrdých skúseností a neustálej aktívnej práce v reálnych podmienkach výroby firmy. Ak spoznáme, kde sa tvoria a získavajú technické skúsenosti, vieme ľahšie pochopiť aj možnosti ich ďalšieho využívania v prospech celej firmy.

 

Technik, ktorý je ochotný a schopný sa podeliť o svoje cenné znalosti a skúsenosti prináša firme hodnotu, ktorá už nie je viazaná a obmedzená len na jeho osobu. Dokáže pomôcť svojím kolegom napredovať omnoho rýchlejšie a najmä im uľahčí cestu vyvarovaním sa mnohých chýb, cez ktoré musel on sám vo svojich začiatkoch prechádzať. Táto iniciatíva neleží len na pleciach technika samotného, ale je predovšetkým v rukách manažmentu, aby vytvoril podmienky a atmosféru podporujúci aktívne zdieľanie skúseností. 

 

Systémov interného vzdelávania je mnoho... veľa z nich funguje a tiež veľa z nich jednoducho nefunguje. Procesy, smernice, tabuľky, matice a nariadenia manažmentu majú silu dosiahnuť veľa. Jednu vec však nikdy nedosiahnu – nedokážu pracovať s človekom. Ak sú správne nastavené, majú možnosť vytvárať podporné prostredie. Hodnota technika nie je len v tom aké má technické znalosti, ale predovšetkým v tom, aký je človek. A s človekom dokáže pracovať len ďalší človek. 

 

Snaha dosiahnuť, aby skúsený technik vzdelával svojich kolegov a prirodzene sa stal interným lektorom je naozaj hodná obdivu. Je prejavom, že firme záleží na svojom know – how, ale zároveň aj na hodnote ľudského potenciálu, ktorý sa skrýva v každom z nás. 

 

Je teda možné, aby technik získal aj lektorské skúsenosti? Určite áno. Ale nedeje sa to zo dňa na deň a stojí to obrovské úsilie. Úsilie na strane firmy a tiež aj na strane technika. Technik potrebuje získať skúsenosti s aktívnou prácou s ľuďmi. Emócie, nálady, konfrontácia, motivácia alebo získanie pozornosti a záujmu kolegov neprichádzajú automaticky. 

 

Každý musí zaplatiť cenu za úspech. Firma vo forme podpory technikov cez rôzne formy tréningu ako prezentovať, vyjadrovať sa a ako pracovať s ľuďmi. Technik, na druhej strane potrebuje vystúpiť zo svojej zóny bezpečia technického sveta, kde ho len ťažko niečo prekvapí. Ale v nepoznanom svete, kde pracuje s nevyspytateľným ľudským aspektom na neho čaká mnoho prekážok a problémov. Ak dostane podporu nielen cez formálny tréning, ale aj cez reálne projekty a úlohy, kde je postupne konfrontovaný s prácou s ľuďmi, získava čoraz väčšiu istotu a skúsenosti ako sa vysporiadať a získať stabilitu aj v tejto ľudskej oblasti.

 

Firma získava hodnotnejšieho pracovníka, šírenie firemného know – how a skúseností už nie je nechané len na náhodu, ale dostáva formu určitého procesu. Na druhej strane nám z technika rastie možno budúci manažér alebo minimálne človek, ktorý dokáže aktívne pracovať s inými ľuďmi. Vytvárajúca hodnota podporuje firmu, jej konkurencie schopnosť a tým prináša aj vyššiu stabilitu a prosperitu pre svojich pracovníkov.

 

Ak vo firme manažment chce naozaj vidieť človeka, tak ľudia to pocítia a ich ochota učiť sa nové veci bude rásť. Tiež bude narastať aj ochota tých skúsenejších, aby sa aktívne podelili o svoje dlhoročné skúsenosti. Nikto nestráca, získava každý a to je predsa základ tímovej práce... základ nášho spoločného úspechu.

 

 

Ing. Marián Minárik 
Executive Partner, COMM-PASS