EAPM Newsletter

V septembri 2012 vydala Európska asociácia personálneho manažmentu (EAPM) prvé číslo svojho spravodaja. Jedným z  jeho cieľov je umožniť ľuďom pochopiť a zdieľať niektoré kľúčové otázky z oblasti ekonomiky, práva, sociálnej či HR v rôznych krajinách. 

 

 

Ďalšie číslo newslettra bude v apríli 2013 :)