HRcomm news v súvislosti s COVID-19

23.10.2020

 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 zo dňa 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu  >> Dokument nájdete tu


 

19.5.2020

 

Novela zákona schválená dňa 13.5.2020, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

>> Dokument nájdete tu


 

6.4.2020

 

Pozite si aktuálnu novelu Zákonníka práce: Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu  >> Dokument nájdete tu

 

Novela zákona o sociálnom poistení , o starobnom dôchodkovom sporení, o zdravotnom poistení a o doplnkovom dôchodkovom poistení.  >> Dokument nájdete tu


 

3.4.2020

 

Prečítajte si finálne znenie Zákonníka práce, ktoré bolo schválené NRSR dňa 2.4.2020.  >> Dokument nájdete tu


 

31.3.2020

 

1. Pozrite si dáta portálu Profesia o vývoji trhu práce v čase opatrení v súvislosti s vírusom COVID-19:

 

>>>> COVID 19 Recruitment report <<<<

 

 

2. Prečítajte si nový článok: Vláda schválila viaceré zmeny v Zákonníku práce v súvislosti s koronavírusom


 

27.3. 2020

 

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými pre koronavírus a ich dopadom na podnikateľské prostredie vám ponúkame informácie o prvom schválenom návrhu zákonov.

Schválený návrh mení ustanovenia Zákona o sociálnom zabezpečení, Zákonníka práce a Zákona o službách zamestnanosti.

Plné znenie zákona nájdete tu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7726  

 

UŽITOČNÉ ODKAZY: 

 

Aktuálne informácie Úradu vlády Slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Inštitút zdravotnej politiky