"Malá" novela Zákonníka práce (aktualizované: 4.3.11)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (16.9.2010) predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Návrh zákona bol dňa 12.11.2010 prerokovaný na 23. schôdzi vlády SR a odoslaný na rokovanie Národnej rady SR. Je jedným z bodov programu 9. schôdze NR SR, ktorá začala 30.11.2010, číslo parlamentnej tlače 184 (prvé čítanie)

 

 

Návrh zákona je 40. bodom programu 12. schôdze NR SR, ktorá začala 1.2.2011, tlač 184 (druhé čítanie)
Návrh zákona bol schválený v skrátenej lehote v treťom čítani 8.2.2011. Shválené znenie zákona nájdete tu
"Malá" novela Zákonníka práce vyšla v Zbierke zákonov SR, čiastka 20 - zákon č. 48/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a dopĺňajú niektoré zákony