Spolupráca so školami (ZŠ, SŠ, VŠ) v praxi zamestnávateľov

Dňa 26.10.2012 organizovalo Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov v spolupráci so Západoslovenskou energetikou (ZSE) workshop na tému bližšieho praktického prepájania zamestnávateľov so vzdelávacím systémom. Zástupcovia firiem z celého Slovenska mali možnosť oboznámiť sa s prístupom  Západoslovenskej energetiky, Sauer-Danfoss, ale aj ďalších firiem k snahe o zvýšenie zamestnateľnosti absolventov na trhu práce.

 

Diskusia zahŕňala široké spektrum otázok od právnych aspektov organizácie praktického vyučovania pre študentov, cez spoluprácu so štátnymi orgánmi na tvorbe „na mieru šitých“ študijných programov až po morálnu povinnosť nás všetkých prispieť k udržateľnému rozvoju svojej komunity. V tomto duchu sa niesla aj prezentácia Lucie Kleštincovej, ktorá personalistov oboznámila s kampaňou na informovanie stredoškolákov o situácii na trhu práce „Nemaj na saláme!“ a zároveň ich pozvala na spoluprácu na jej pokračovaní v ďalšom roku.

 

Na záver workshopu mali personalisti možnosť vyskúšať si na vlastnej koži vzdelávací program ZSE pre žiakov základných škôl „Energia zblízka“, o. i. aj cez pokusy s vytváraním elektrického obvodu pomocou jabĺčok či octovej vody.

 

Dúfame, že aj táto aktivita prispeje k naštartovaniu intenzívnejšej spolupráce so školami u tých firiem, ktoré momentálne hľadajú spôsob, ako sa odraziť z miesta, získať si podporu manažmentu či iba hľadajú inšpiráciu na definovanie konkrétnej formy spolupráce.

 

 

Lucia Kleštincová
PosAm, spol. s r.o.