Zapojenie zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania

V rámci panelovej diskusie vystúpili: Ivana Molnárová (výkonná riaditeľka Profesie), Lukáš Bakoš (výkonný riaditeľ Maxman Consultants a VŠ učiteľ), Peter Filo (projektový manažér Talentway a bývalý prodekan), Michaela Odehnalová (manažérka kariérového poradenstva Kariérneho centra na Masarykovej univerzite v Brne) a Tatiana Orglerová (prezidentka HRcomm). Diskutovalo sa o požiadavkách zamestnávateľov na absolventov vysokých škôl, ako tieto požiadavky absolventi spĺňajú a ako by sa dala pripravenosť študentov pre pracovný život zvýšiť. Diskutujúci hovorili o príkladoch prepojenia praxe a VŠ vzdelávania. Panelisti sa zhodli, že kľúčové je aby absolventi najmä mali rozvinuté mäkké zručnosti, odbornú angličtinu, schopnosť pracovať s počítačom a aby tiež mali praktickú skúsenosť – túto mohli nadobudnúť aj v podmienkach pandémie COVID19, keď sa veľa aktivít presunulo do virtuálneho sveta. Záznam z podujatia a prezentácie účastníkov panelovej diskusie sú k dispozícii TU.

Podujatie bolo len jednou z aktivít prepájajúcich vysoké školy a prax. V súčasnosti vysoké školy vytvárajú svoje vnútorné systémy zabezpečovania kvality, v rámci ktorých by zástupcovia praxe mali mať aktívnu úlohu tak pri príprave ako aj pri realizácii a aktualizácii študijných programov. Z pozície agentúry chceme zamestnávateľov povzbudiť, aby tejto spolupráci boli otvorení. Zároveň, v rámci pracovných skupín Slovenskej akreditačnej agentúry, zamestnávatelia môžu pomôcť pri posudzovaní ako vysoké školy prepájajú vzdelávanie s praxou. Následne môžu pre vysoké školy formulovať odporúčania ako by sa toto dalo zlepšiť. Do pracovných skupín sa môžu zamestnávatelia dostať po zaradení na zoznam posudzovateľov. Možnosť byť zaradený na tento zoznam je otvorená a vyššiu účasť zamestnávateľov by Agentúra veľmi uvítala. Viac informácií ako môžete byť zaradení do zoznamu posudzovateľov nájdete TU.

 

Renáta Hall

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo