Ekonomická univerzita v Bratislave

HRcomm v rámci nových partnerstiev ponúka členom HRcomm možnosť širšej spolupráce s Ekonomickou univerzitou v Bratislave pre program Personálny manažment v týchto oblastiach:

 

  • Tvorba profilu absolventa
  • Tvorba sylabov špecializovaných predmetov
  • Možnosť aktívne viesť prednášku, seminár 
  • Formulovanie projektov záverečných prác
  • Mentoring pri tvorbe záverečnej práce
  • Stáže k záverečným prácam

 

Pre bližšie informácie kontaktujte prosím Kanceláriu HRcomm (e-mail hrcomm@hrcomm.sk). Témy záverečných prác je možné naformulovať do začiatku letného semestra – február.