Štúdia Best Employers Slovensko

26. novembra 2015 boli vyhlásení víťazi 11. ročníka štúdie Aon Best Employers Slovensko, organizovaný spoločnosťou Aon (divízia Aon Hewitt). Zo 42 zaregistrovaných firiem z rôznych odvetví bolo ocenených 5 spoločností.  

 

Hlavným kritériom pre udelenie titulu Aon Best Employer v rámci tejto štúdie je hodnotenie spoločnosti vlastnými zamestnancami. Hodnotenie prebieha vo firmách prostredníctvom dotazníkového prieskumu. 

 

V kategórii Malé a stredné spoločnosti (od 50 do 249 zamestnancov) získali ocenenie (abecedne):

 

Malé a stredné spoločnosti (abecedne): Odvetvie:
Davinci software Informačné technológie
Hilti Slovakia Produkty pre stavebný priemysel
Imperial Tobacco Slovakia Tabakový priemysel
SOS electronic Distribúcia elektronických súčiastok

 

V kategórii Veľké spoločnosti (250 zamestnancov a viac) najlepších zamestnávateľov tento rok reprezentuje jedna spoločnosť, a to:

 

Veľké spoločnosti Odvetvie
O2 Slovakia Telekomunikácie

 

Oblasti, ktoré odlišujú Best Employers od ostatných spoločností sú tieto:

  • prístup vrcholového vedenia - prístup k zamestnancom ako k tomu najcennejšiemu, čo spoločnosť má, otvorená a úprimná komunikácia a prístupnosť 
  • odmena a uznanie - pocit zamestnancov, že za svoj prínos dostávajú spravodlivú odmenu a  primerané nefinančné uznanie 
  • nastavenie firmy z pohľadu procesov a podpory vzdelávania – zamestnanci sú v prípade zmien dostatočne informovaní, podpora zamestnancov v prinášaní nápadov, identifikovanie  oblasti pre rozvoj a podpora vzdelávania a rozvoja 

 

V porovnaní s rokom 2014 klesla miera motivovanosti, spokojnosti s prácou vrcholového vedenia a s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom. Na druhej strane dlhodobo rastie spokojnosť zamestnancov s prácou ich priameho nadriadeného. Stále viac zamestnancov vníma, že priamy nadriadený oceňuje ich snahu, vedie zamestnancov k zodpovednosti za výkon a poskytuje im pravidelnú spätnú väzbu. Viac zamestnancov je tiež presvedčených o tom, že spoločnosť podporuje ich vzdelávanie a rozvoj a že majú príležitosti pre rozvoj ich kariéry. Best Employers majú viac motivovaných zamestnancov, ktorí nielenže spĺňajú, ale dokonca prekonávajú svoje ciele. U tých najlepších až 59 % zamestnancov plní svoje ciele nad očakávania (vs. 39 % u ostatných). 

 

Viac informácií sa dočítate v tlačovej správe TU.

  
Aon Hewitt
Divízia Aon Hewitt je jednou z troch divízii spoločnosti Aon. Aon Hewitt patrí medzi najväčšie medzinárodné poradenské a outsourcingové spoločnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov na svete.