Ahead, s.r.o.

Sektor: Poisťovníctvo, financie; Služby
Regionálne kluby: HRcomm klub BRATISLAVA
Domovská stránka: www.dochodkovaporadna.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Obchodná činnosť, poradenstvo.

 

 

Ak  má zamestnanec právny problém alebo nejasnosť, väčšinou kontaktuje právnika alebo advokáta. Ak sa ale chce dozvedieť niečo viac o svojich dôchodkových nárokoch (správnosti, úplnosti a kompletnosti vedenia jeho dôchodkového účtu) je výlučne odkázaný na štátnu inštitúciu v ktorej náplni práce ale nie je poradenstvo, dôchodkové prognózy, predikcie a výpočty. Preto vznikol projekt :

Dôchodková poradňa, ktorý aktuálne vykrýva a dopĺňa potrebu väčšiny ľudí vo veku blížiacich sa  k 50-tke alebo k dôchodkovému veku 55 + a chcú zodpovedne vedieť, či ich dôchodkový účet obsahuje všetky potrebné dáta a relevantné informácie pre výpočet ich budúcich dôchodkových nárokov. Prostredníctvom dôchodkovej analýzy, (ktorá je predmetom našich produktov a služieb) odhalíme klientovi tzv. biele miesta - obdobia dôchodkového poistenia, ktoré mu  chýbajú a ich doplnením si zabezpečí výrazne vyšší dôchodok.Taktiež pripravíme expertné, kvalifikované a variantné prepočty budúcich dôchodkovýchnárokov tak, aby sa klient rozhodol čo najlepšie a pre neho najvýhodnejšie.