Amrop Partners v. o. s.

Sektor: Poradenstvo, vzdelávanie

Regionálne kluby: Bratislavský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.amrop.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

personálno-poradenské služby:

 

 

Slovenská kancelária Amropu je súčasťou globálneho The Amrop Partnership, ktorého poslaním je formovať udržateľný úspech prostredníctvom inšpiratívnych lídrov. Disponuje hlbokým poznaním globálnych trhov a pomáha s hľadaním lídrov pre budúcnosť – Leaders for What’s Next.

 

Poskytuje profesionálne poradenské riešenia v oblastiach:

 

 

Amrop Partners je prepojená, flexibilná a na spoluprácu a kvalitu zameraná spoločnosť s výbornou povesťou na lokálnom trhu. Spája klientov a kandidátov s bohatými znalosťami a skúsenosťami a dokáže rýchlo a efektívne reagovať v čase, kedy to potrebujú. Prostredníctvom riešení v oblasti ľudského kapitálu zameraných na talenty a lídrov pracujúcich v rôznych krajinách a celom spektre sektorov Amrop na Slovensku pomáha klientom rozvíjať biznis a dosahovať strategické ciele.

 

Ladislava Molnárová, Partner

Amrop HR Practice Group Leader

tel.: +421 905 658 102, e-mail: ladislava.molnarova@amrop.sk