Audia Plastics, s.r.o.

Sektor: Výroba
Regionálne kluby: HRcomm klub ZÁPAD
Domovská stránka: www.audia.com

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Výroba a vývoj polymérov, ich zložiek, prísad a farbív pre polyméry.

 

 

Audia patrí k popredným globálnym dodávateľom polypropylénových zmesí, farebných koncetrátov a na mieru vyvíjaných zmesí pre zákazníkov s výrobnými závodmi v Amerike, Číne, Mexiku a Európe.

Audia Plastics, s.r.o. pôsobí vo Voderadoch od roku 2012 a zamestnáva v rámci dvoch výrobných divízií viac ako 120 zamestnancov. Washington Penn je ako divízia zameraná na vývoj a výrobu polypropylénových a polyerylénových zlúčenín pre rôzne odvetvia priemyslu a Uniform Color sa zameriava na vývoj a výrobu farebných a aditívových koncentrátov pre rôzne typy plastov, prevežne pre automobilový priemysel, obalové materiály, stavebníctvo a spotrebný tovar.

Finálnym produktom pre obe divízie je plastový granulát.

Podporujeme kultúru trvalej udržateľnosti a podieľame sa na znižovaní uhlíkovej stopy.

Bezpečnosť a dôvera sú pre nás základom úspešnej spoločnosti.