Sektor: IT, telekomunikácie
Regionálne kluby: Bratislavský Regionálny Klub
Domovská stránka: www.betterask.erni

 

Hlavný predmet činnosti:
ERNI je Švajčiarska softvérová spoločnosť, ktorá sa zaoberá vytváraním poradenských služieb s pridanou 
hodnotou, technologických služieb založených na partnerstve a cost-conscious delivery services na 
globálnej platforme založenej na švajčiarskom myslení – Swiss mindset. ERNI ponúka poradenské a 
konzultačné služby a software development prevažne pre švajčiarsky, nemecký, španielsky trh a APAC.