Mondi SCP, a.s.

Sektor: Výroba

Regionálne kluby: Stredoslovenský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.mondigroup.com

 

Hlavný predmet činnosti:

  • výroba papiera a celulózy

 

Mondi SCP, a.s. Ružomberok je najväčším producentom celulózy a papiera v Slovenskej republike. Domácim obnoviteľným zdrojom dáva vysokú pridanú hodnotu a takmer 95% svojej produkcie exportuje do zahraničia. Spracovávaním viac ako 1,8 miliónov m3 dreva nielenže vyrába výrobky, s ktorými sa denne stretávajú milióny ľudí, ale efektívne a ekologicky vyrába teplo pre svoju vlastnú potrebu a obyvateľov mesta, ako aj dostatok elektriny na to, aby bol závod sebestačný, a ešte takto ekologicky vyrábanú energiu dodával aj do siete.   

 

S výrobnou kapacitou 560,000 ton nenatieraného papiera, 66,000 ton obalového papiera 100,000 ton vysušenej buničiny určenej na predaj, drevo spracovávané v Mondi SCP pochádza z kontrolovaných zdrojov a z dobre obhospodarovaných lesov s certifikáciou oboch nezávislých schém FSC™ a PEFC™. 

 

Svojou 139-ročnou tradíciou výroby papiera v meste má toto odvetvie priemyslu v rámci regiónu silné korene. Mondi SCP priamo zamestnáva 1,200 ľudí a ďalších približne 6,000 na Slovensku nepriamo, v rámci dodávateľského reťazca. Spoločnosť získala celý rad prestížnych ocenení vrátane ocenení PPI Awards za Zlepšenie efektívnosti roka, Dodávateľský reťazec, Riadenie bezpečnosti a rizík, ako aj Environmentálnu stratégiu roka.