Považská cementáreň, a.s.

Sektor: Stavebníctvo

Regionálne kluby: Západoslovenský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.pcla.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • vyrába portlandské, portlandské troskové, portlandské zmesové a vysokopecné cementy