rychlotest-covid s.r.o.

Sektor: Farmácia, zdravotníctvo; Služby
Regionálne kluby: HRcomm klub BRATISLAVA
Domovská stránka: www.rychlotest-covid.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • laboratórna diagnostika, zdravotná starostlivosť

 

Zameriavame sa na inovácie v laboratórnej diagnostike a zdravotníctve, poskytujeme neinvazívne diagnostické metódy s cieľom pomôcť každému starať sa o svoje zdravie. Prispievame k zlepšeniu dostupnosti pohodlného testovania na Slovensku, k aktívnej prevencii, k zlepšeniu epidemiologickej situácie a tiež k podpore subjektov, ktoré potrebujú testovanie pri svojich verejnoprospešných a kultúrnych aktivitách.