TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Sektor: Poradenstvo, vzdelávanie

Regionálne kluby: Bratislavský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.trexima.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Poskytovanie poradenstva v oblasti ĽZ - optimalizácia procesov, systémov odmeňovania a racionalizácia spotreby práce, stanovovanie výkonových noriem.
  • Analytické hodnotenie pracovných miest, tvorba katalógov prác a kompetencií, nastavenie mzdových systémov, implementácia národných klasifikácií.
  • Štatistiky ceny práce - analýzy a benchmarking.
  • Zefektívnenie komunikácie na trhu práce a jeho prepájanie so systémom vzdelávania.
  • Realizácia  medzinárodných a národných projektov v oblasti trhu práce.