Všeobecná úverová banka, a.s.

Sektor: Poisťovníctvo, financie

Regionálne kluby: Bratislavský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.vub.sk/sk/osobne-financie

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Bankovníctvo

 

VÚB je na Slovensku druhá najväčšia banka a jediná univerzálna banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít. 

 

Prostredníctvom dcérskych a pridružených spoločností ponúka služby v oblasti lízingu (VÚB Leasing), dôchodkového sporenia (VÚB Generali), spotrebiteľského financovania (Consumer Finance Holding) či faktoringu (VÚB Factoring). Banka je tiež sprostredkovateľom ponuky poistných produktov.


Svoje služby poskytuje prostredníctvom širokej siete obchodných miest, ktorá zahŕňa 187 retailových pobočiek, 8 Magnifica centier a 32 firemných pobočiek určených na obsluhu malých a stredných podnikov. VÚB banka okrem toho prevádzkuje 11 hypotekárnych centier, špecializovaných na kompletný servis spojený s financovaním bývania.