Harmonogram

 

februrár 2023

Vyhlásenie súťaže.

   

30. jún 2023

Uzávierka nominácií: prihláška + videoprezentácia max 5 min.

   

júl 2023

Hodnotenie projektov odbornou komisiou

   

august 2023

Hodnotenie projektov porotou CEO

   

september 2023

Online prezentácia prihlásených projektov pred HR komunitou 
   

september 2023

 

Vyhlásenie ocenení HR inšpirácia za rok 2023