fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Víťazi ceny HR Gold 2014

V Bratislave dňa 7. 10. 2014 boli na TREND konferencii Personálny manažment 2014 slávnostne vyhlásení víťazi národnej ceny za rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, HR Gold 2014.

 

Národná cena za rozvoj a riadenie ľudských zdrojov HR Gold je zameraná na vyhľadávanie, oceňovanie, zverejňovanie a šírenie najlepších praktík personálneho manažmentu na Slovensku tak, aby sa inovatívne prístupy, pokrokové trendy, najlepšie praktiky a nasledovaniahodné vzory sprostredkovali celej profesionálnej komunite HR manažérov a špecialistov.viac..

 

Národná cena HR Gold sa udeľuje od roku 1998 a organizujú ju HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávacia spoločnosť ibis partner Slovakia, s.r.o.

 

Cena HR Gold sa udeľuje každoročne v dvoch kategóriách: Osobnosť roka a Projekt roka. V roku 2014 sa do súťaže prihlásilo 15 súťažných návrhov, z ktorých víťazné návrhy vybrala odborná porota zložená z odborníkov v oblasti personálneho manažmentu a tiež z víťazov súťaže z minulých rokov. 


Zloženie odbornej poroty HR Gold 2014:

 

  • predseda odbornej poroty - Branislav VARGIC, riaditeľ odboru ľudských zdrojov Tatra banky, a.s. a prezident HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
  • členovia odbornej poroty:

-    Jana PALENČÁROVÁ, personálna manažérka Československej obchodnej banky, a.s.,
-    Jaroslav ŠUTAJ-EŠTOK zo spoločnosti BSH Drives and Pumps, s.r.o.,
-    Andrej WINTER zo spoločnosti Challengest, s.r.o. - víťazi kategórie personálnych projektov;
- Tatiana ORGLEROVÁ, personálna riaditeľka pre východnú Európu, Knauf Insulation, s.r.o. a členka predstavenstva HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov,
-    Ivan BURGER, vedúci tréner spoločnosti ibis partner Slovakia, s.r.o. - organizátori súťaže HR Gold

 


Víťazi národnej ceny HR Gold za rok 2014:

 

V kategórii Osobnosť personálneho manažmentu:
 

Zdenka JUNASOVÁ, HR senior manažérka spoločnosti Embraco Slovakia, s.r.o.
cena HR Gold 2014 za viacročné profesionálne a úspešné vedenie HR úsekov viacerých spoločností pri dosahovaní podnikových cieľov prostredníctvom nástrojov personálneho manažmentu a za osobnú angažovanosť v HR komunite.

 

 

V kategórii personálnych projektov:


Dana MIŇOVÁ a kolektív zo spoločnosti Svet zdravia, a.s.
názov projektu: Revolúcia alebo evolúcia? Ako sa to dá aj v zdravotníctve: Riadenie výkonnosti
cena HR Gold 2014 za komplexný prístup k riadeniu zmien v rezorte zdravotníctva v oblasti riadenia výkonnosti prostredníctvom systémovo nasadených HR nástrojov.

 

Janka STECKEROVÁ a kolektív zo spoločnosti Slovenskej sporiteľne, a.s.
názov projektu: Nákazlivá ľudskosť alebo ako sa dá meniť firemná kultúra
cena HR Gold 2014 za súbor aktivít HR úseku zameraných na zvýšenie angažovanosti zamestnancov v podmienkach veľkej organizácie, so širokou a spontánnou účasťou zamestnancov.

 

Stanislava VALIENTOVÁ PSOTOVÁ a kolektív zo spoločnosti Johnson Controls International, s.r.o.
názov projektu: Student Summer Internship - Letná študentská stáž
cena HR Gold 2014 za špecifický spôsob vytvárania emocionálnej väzby novoprijatých zamestnancov na zamestnávateľskú organizáciu v podmienkach technologicky orientovaného podniku.

 

Pokračovaním súťaže ceny HR Gold je Jarný seminár HR Gold 2015 „Inšpirácie od najlepších“, kde víťazi ceny prezentujú svoje know-how, projekty, uplatnené postupy, dosiahnuté výsledky, odporúčania a cenné skúsenosti celej profesionálnej obci HR manažérov a špecialistov. 

 

Viac informácií o súťaži ceny HR Gold nájdete na stránke www.hrgold.sk, príp. hrgold@hrgold.sk.