Konferencia Chopok Nr. 1: Sila dôvery – lesk a bieda moci

ĽUDMILA GUERIN

HR Consulting Manager │ PwC

 

Ľudmila vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svoju kariéru začala počas školy v oblasti marketingu (KPMG, adidas), kedy sa po pár rokoch rozhodla pre zmenu a začala sa venovať HR. Pre ňu to bolo jedno z najlepších profesionálnych rozhodnutí. Začínala v boutique firme venujúcej sa headhunting-u C+ riadiacich úrovni, v  ktorej pokračovala aj v zahraničí. Po návrate domov v roku 2008 nastúpila do veľkej korporátnej spoločnosti centra zdieľaných služieb, kde sa venovala náboru, AC/DC a interným školeniam v oblasti mäkkých zručností. Posledných 8 rokov pracuje v rešpektovanej a momentálne najväčšej poradenskej spoločnosti v „Big4“ - PricewaterhouseCoopers ako Manažér oddelenia HR Consulting, kde ona a jej tím primárne poskytujú poradenské služby klientom zo slovenských a medzinárodných spoločností v oblasti odmeňovania a benefitov, performance manažmentu, projektového manažmentu v riadení HR, transformačných projektov, revízií interných HR procesov, atď. Od novembra 2018 je Ľudmila viceprezidentkou pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring v HRcomm.

LINKEDIN PROFILE


 

JÁN MENKYNA

Founding Partner │ Menkyna & Partners Management Consulting

 

Ján je spoluzakladateľom spoločnosti Menkyna & Partners a disponuje 25 ročnou poradenskou skúsenosťou. Je promovaný psychológ, držiteľ viacerých kvalifikácií v oblasti koučingu a psychoterapie. Pre klientov je partnerom pri získavaní lídrov a trhového talentu, budovaní jednotlivých úrovní riadenia, ale aj poradcom vrcholového manažmentu pri strategických rozhodnutiach spojených s fúziami, reštrukturalizáciami či zmenou firemnej kultúry. Konzultantské tímy pod jeho vedením posúdili vyše 1 800 manažérov. Ako kouč má za sebou vyše 3 000 hodín koučingu s individuálnou klientelou najmä spomedzi vrcholových manažérov. Svoje osobné nadšenie a naplnenie našiel v téme zrelého vodcovstva, kde sa ako kouč snaží inšpirovať manažérov k prejaveniu autentického leadershipu, osobnostnému rastu, sebapoznaniu, dosiahnutiu odstupu a zrelosti.

LINKEDIN PROFILE


 

SYLVIA ONDRISOVÁ

Psychologička, koučka a lektorka

 

Sylvia ukončila postgraduálne štúdium na Katedre psychológie FF UK, kde zároveň vyučovala. Pracovala v privátnom zdravotníckom zariadení a ako lektorka aj v treťom sektore v oblasti antidiskriminácie. Po štúdiu v Londýne získala medzinárodný diplom v proces-orientovanej psychológii (POP) zameranej na rozvoj ľudí a facilitáciu skupín. Od roku 2003 je v privátnej praxi. Ako terapeutka a neskôr aj koučka sa zameriava na osobný rozvoj jednotlivcov, facilitáciu vzťahov a skupín. V rámci lektorskej činnosti sa venuje najmä riešeniu konfliktov a uvedomelému líderstvu. Od roku 2015 aktívne vnáša tému moci k manažérom/kam, učiteľom/kám, lekárom/kam a politikom/čkám. Vedie tiež psychoterapeutický výcvik v POP a je členkou boardu POPI-Sk a medzinárodnej asociácie IAPOP.

 

LINKEDIN PROFILE


 

PETER MATÚŠ

Člen predstavenstva zodpovedný za oblasť retailového bankovníctva │ Tatra banka

 

Peter vyštudoval Financie, bankovníctvo a investovanie na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave. V Tatra banke pôsobí od roku 2002. Svoju kariéru začal na pozícii pobočkového pracovníka, následne postupoval od úverového špecialistu pre malých podnikateľov až do oblasti riadenia SME bankovníctva. V roku 2013 rozšíril svoje manažérske skúsenosti o pozíciu regionálneho riaditeľa v pobočkovej sieti. Skúsenosti z oblasti obchodu a riadenia ľudí naplno využil v roku 2014 pri riadení Odboru retailových produktov a segmentov. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva zodpovedný za oblasť retailového bankovníctva. Všetok svoj voľný čas venuje manželke a deťom. Je srdcom športovec, aktívne hrá hokej a futbal, v zime rád lyžuje.

 

LINKEDIN PROFILE


 

TATIANA ORGLEROVÁ

Prezidentka HRcomm

HR Director CEE & Middle East │ Knauf Insulation

 

Tatiana vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, titul MBA získala na Katz Graduate School of Business v americkom Pittsburghu. Kariéru začínala v štátnej správe, v rokoch 1991 až 1994 bola v Prievidzi zodpovedná za medzinárodný rozvoj. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pôsobila ako HR manažérka pre jednu z prvých japonských investícií v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku - spoločnosť Yazaki Slovensko. V rokoch 1998 až 2006 pracovala pre pivovarnícku skupinu Heineken ako riaditeľka pre ľudské zdroje a členka predstavenstva. Následne pôsobila ako personálna riaditeľka a členka vrcholového vedenia pre spoločnosti Slovnaft a IBM. Pôsobila na pozícii Managing Consultant pre poradenskú spoločnosť Hay Group, kde sa venovala riadeniu výkonnosti, C level mentoringu, rozvoju leadershipu a poradenstvu v oblasti HR. V súčasnosti je HR riaditeľkou pre strednú a východnú Európu a blízky Východ v spoločnosti Knauf Insulation. Zároveň sa venuje rozvoju HR na Slovensku, už šiesty rok vedie svoju HR školu a od septembra 2017 pôsobí na pozícii prezidentky HRcomm. Je držiteľkou ocenení Slovenská cena roka za rozvoj ľudských zdrojov (2002 a 2007), HR OSCAR (2003) a HR Gold (2008).

LINKEDIN PROFILE


 

TOMISLAV STENA

Chief Operation Officer│ Erste Bank Serbia

 

Tomislav po úspešnom absolvovaní štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pôsobil na pozícii Managing Director v spoločnosti PXP Slovakia (NEX Slovensko), ktorú sám založil. V roku 2005 sa na viac ako šesť rokov upísal spoločnosti sIT Solutions SK na pozícii Managing Director. Od roku 2012 pôsobí v spoločnosti Erste Group, kde pracoval viac ako 5 rokov na pozícii CIO Group Centre Functions. Funkciu Chief Operation Officer pre Erste Bank Serbia zastáva od roku 2017.

LINKEDIN PROFILE


 

ELENA ADAMCOVÁ

Prokurist │ Schnellecke Transport Slovakia

 

Elena vyštudovala manažment na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoje vedomosti si priebežne prehlbovala odbornými kurzami a s titulom MBA ukončila strategický manažment na  Cambridge Business School v Prahe. Pre firmu Schnellecke začala pracovať od jej vzniku na slovenskom trhu v roku 1999, kde počas svojho pôsobenia zbierala skúsenosti na viacerých pozíciách. Z počiatku pre firmu Schnellecke Slovakia, ktorá vždy bola a je úzko prepojená s automobilovým priemyslom. Po odčlenení transportných služieb od Schnellecke Slovakia, bola v roku 2009 menovaná nemeckým manažmentom do vedenia novovzniknutej pobočky Schnellecke Transport Slovakia, s.r.o. s jasným cieľom - vybudovať rovnako stabilnú a prosperujúcu firmu. Rozsah jej práce a znalosti rástli priamo úmerne s rastom spoločnosti. Pracovala na rozvíjaní obchodnej činnosti v automobilovom priemysle, zdokonaľovaní služieb a dosahovaní excelentnosti podnikania. Od počiatku sa zaoberala strategickým smerovaním firmy a rozšírila portfólio firmy o nové obchodné príležitosti aj v iných sektoroch mimo automobilového priemyslu. Nezabúda na rozvoj ľudského potenciálu a našla svoje poslanie vo vedení a motivovaní ľudí, ako aj v strategickom riadení. Má rada rozvoj, rast, prekračovanie očakávaní zákazníkov a vytváranie hodnoty pre všetky zúčastnené strany. Riadi sa mottom: „Nepoznám nič povzbudivejšie, než je nesporná schopnosť človeka povzniesť svoj život vedomím úsilím.“

LINKEDIN PROFILE


 

ANDREJ WINTER

Founder & CEO │ JobAngels

 

Andrej vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave a založil dve firmy pôsobiace v oblasti HR s dôrazom na nábor talentov, sociálne siete a employer branding. V JobAngels je zakladateľom a zároveň výkonným riaditeľom malého, no veľmi ambiciózneho tímu. Od roku 2015 je členom predstavenstva HRcomm.

LINKEDIN PROFILE


 

ZUZANA SEMANOVÁ

Generálna riaditeľka │ Hotel Lomnica

 

Zuzana absolvovala štúdium na Podnikovo-hospodárskej fakulte EU v Košiciach. Vo vzdelávaní ďalej pokračovala vo Viedni štúdiom zameraným na mediálnu komunikáciu. Keď sa vrátila na Slovensko nastúpila na pozíciu marketingového referenta vo finančnej inštitúcií. Po dvoch rokoch sa presunula do oblasti zdravotníctva, do spoločnosti Medirex Group, kde pracovala ako marketingový špecialista. Zakrátko dostala možnosť a dôveru strategicky viesť celé oddelenie a projekty. Už koncom roka 2015 sa aktívne venovala projektom rekonštrukcie a obnovy kultúrnej pamiatky Hotela Lomnica, kde od jeho otvorenia pôsobí ako generálna riaditeľka. Svoje skúsenosti z oblasti marketingu a PR využíva aj v tejto kreatívnej oblasti, ktorej cieľom je pomôcť posunúť slovenskú gastronómiu a hotelierstvo na svetovú úroveň.

LINKEDIN PROFILE


MARTIN HASINEC

HR Manager ČR & SR │ Microsoft

 

Martin nastúpil do spoločnosti Microsoft v roku 2014 a viac ako tri roky pracoval v oblasti získavania talentov pre 32 krajín regiónu strednej a východnej Európy. Na jar 2017 posilnil lokálny HR tím ako HR Manager pre Českú republiku a Slovensko. Predtým pôsobil v oblasti Executive Search a agentúrneho recruitmentu, od roku 2011 v spoločnosti ŠKODA AUTO na oddelení HR marketingu. Martinovou veľkou pracovnou vášňou sú témy v oblasti firemnej kultúry, nového sveta práce s dôrazom na plnú pracovnú flexibilitu, interný talent management a téma diverzity v pracovnom prostredí. V tejto oblasti v Microsofte zaviedol nové rodinné benefity, ktoré zamestnancom ešte viac umožňujú tráviť čas s tými, ktorí to najviac potrebujú.

 

LINKEDIN PROFILE


 

PETRA FÜRBECKOVÁ

Country Head of HR & Head of HR Novartis Pharmaceuticals │ Novartis Slovakia

 

Petra absolvovala magisterské štúdium psychológie na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala na rôznych pozíciách v rámci HR oddelení v spoločnostiach Siemens, HP, Dell, Microsoft a Amazon. Od roku 2017 pracuje v spoločnosti Novartis na pozícii Country Head of HR a Head of HR Novartis Pharmaceuticals. Jej úlohou je zabezpečenie jednotnej HR stratégie divízií spoločnosti Novartis na Slovensku – Novartis Pharma, Oncology, Alcon, Sandoz. Novartis je švajčiarska farmaceutická spoločnosť, ktorá patrí medzi top 3 farmaceutické spoločnosti na Slovensku a v rámci Európy. Petrinou srdcovou oblasťou v rámci HR je talent management a rozvoj ľudí a organizácie, v posledných dvoch rokoch bola jej prioritou zmena firemnej kultúry s dôrazom na leadership development a akceleráciu rozvoja interných talentov. Od roku 2016 je Petra frekventantkou psychoterapeutického výcviku Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu a vo voľnom čase sa venuje psychologickému poradenstvu.

LINKEDIN PROFILE


 

ZUZANA BOOROVÁ

HR manažér │ SLOVNAFT

 

 

Zuzana pracuje už 22 rokov v oblasti personálneho manažmentu, od roku 2006 aktívne pôsobí na manažérskych pozíciách v priemyselných firmách. Aktuálne v rafinérii Slovnaft, predtým pracovala v automobilovom priemysle. Aktívne tiež prispieva k rozvoju a napredovaniu slovenskej HR komunity svojimi vlastnými aktivitami a témami.

LINKEDIN PROFILE


 

JOZEF MIHÁL

Majiteľ │ RELIA

 

V rokoch 1990 – 2006 Jozef pôsobil v spoločnosti AURUS s.r.o. ako spoločník, analytik systémov pre vedenie miezd a personalistiky. V období od 2004 – 2006 bol poradcom ministra zdravotníctva pre zdravotné poistenie. V rokoch 2010 – 2012 bol Jozef podpredsedom vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny vo vláde Ivety Radičovej. Od roku 2012 je poslancom NR SR a od roku 2006 majiteľom firmy RELIA s.r.o., lektorom v oblasti pracovného práva, dane z príjmov fyzických osôb, odvodov na sociálne a zdravotné poistenie.


 

DAGMAR ZUKALOVÁ

Advokátka a konateľka │ Zukalová - Advokátska kancelária

 

Dagmar je advokátka a zakladateľka advokátskej kancelárie, ktorá sa zameriava na poskytovanie pracovnoprávneho poradenstva pre HR komunitu zamerané na slovenské a európske pracovné právo. Pred tým, ako sa v roku 2006 osamostatnila, pôsobila ako HR manažér v advokátskej kancelárii Linklaters Bratislava a tiež ako Legal Manager v spoločnosti KPMG Slovensko. V rámci advokátskej praxe zastupuje klientov v pracovno-právnych sporoch. Získané znalosti a praktické skúsenosti Dagmar zdieľa na školeniach a seminároch pre HR tímy a odbornú verejnosť. Profiluje sa ako právny poradca a vyjednávač na strane zamestnávateľa v procese podnikového kolektívneho vyjednávania. Je členkou predstavenstva HRcomm.

LINKEDIN PROFILE


 

ZUZANA MARONOVÁ

Senior manažér daňového oddelenia │ PwC

 

Zuzana vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Od ukončenia štúdia sa venuje daňovému poradenstvu. Postupne sa špecializovala na oblasť zdaňovania fyzických osôb v rámci slovenskej legislatívy (zdaňovanie zamestnancov a zamestnaneckých benefitov, odmeňovacích akciových a podobných plánov, zdaňovanie konateľov a pod.) ako aj v oblasti medzinárodného zdanenia (cezhraničné vysielanie zamestnancov, nastavovanie optimálnych štruktúr ich zdanenia a pod.). Zuzana sa však venuje nielen oblasti zdaňovania, ale aj súvisiacim aspektom v oblasti vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov, ako sú aspekty pracovného práva, sociálneho poistenia a imigračných povinností. Momentálne pracuje ako Senior Manažér na oddelení daní, kde vedie svoj tím globálnej mobility. Zuzana je daňovou poradkyňou Slovenskej komory daňových poradcov a členom Metodickej komisie Slovenskej komory daňových poradcov pre fyzické osoby.

LINKEDIN PROFILE


 

MAREK BENDÍK

Business Development Manager │ Edenred

 

Marek pôsobí v Edenred na pozícii Business Development Manager, kde je zodpovedný za inovácie a rozvoj nových produktov najmä v oblasti zamestnaneckých benefitov. Analyzuje požiadavky lokálneho trhu a fungujúce riešenia z iných krajín aplikuje na podmienky legislatívnych možností na Slovensku. Svoje dlhoročné skúsenosti z predaja, kreativitu a inovatívne myslenie úspešne realizuje v príprave pro-klientských riešení. So svojim tímom navrhuje systémy flexibilných benefitov tiež známe ako Cafetéria a je tiež zodpovedný za vývoj produktu Edenred Dovolenka - rekreačný poukaz od spoločnosti Edenred. Marek pôsobil v minulosti ako obchodný manažér v oblasti stavebníctva a strojárstva, neskôr v oblasti finančných služieb. Má viac ako 15-ročnú prax v oblasti vedenia obchodných tímov. Medzi jeho silné stránky patrí plánovanie predaja, navrhovanie a realizácie motivačných programov a incentívnych schém pre obchodné tímy.

LINKEDIN PROFILE


 

SANDRA LICHVÁROVÁ

Partner, kouč a mentor │ Menkyna & Partners Management Consulting

 

Pôsobiac v oblasti HR poradenstva od roku 1994 Sandra postupne pretavila svoje headhunterské skúsenosti do rozvojovej a inšpiratívnej práce s top manažérmi a lídrami z rôznych segmentov trhu. Venuje sa Hĺbkovým posúdeniam a Potenciálovým analýzam, Individuálnemu a Tímovému koučingu, tiež projektom Outplacementu a Kariérneho poradenstva. Študovala marketing a manažment, je absolventkou množstva seminárov v rámci psychologického výcviku (POP) a ICF výcvikov so zameraním na integratívny, tímový, systemický a life-koučing. Je používateľkou metodík HOGAN a Diamond Power Index a facilitátorkou rozvojového programu Empowered Leaders. Odkoučovala vyše 450 hodín s individuálnou klientelou, ktorá chce pracovať na svojom osobnostnom zrení, vedomej práci s mocou a zmene vzorcov správania. Jej poslaním je poskytnúť klientovi bezpečný priestor na získanie uvedomenia a odstupu, spojenia s osobnou silou a vnútornou múdrosťou.

LINKEDIN PROFILE


 

ANI BALOGH

Senior konzultant a kouč │ Menkyna & Partners Management Consulting

 

Ani pôsobí v oblasti HR poradenstva od roku 2007. Realizovala celú šírku poradenských projektov, od obsadzovania manažérskych pozícií až po outplacement. V súčasnosti metodicky zastrešuje Hĺbkové posúdenia a Potenciálové analýzy – produkt slúžiaci na posúdenie, ale aj inšpiráciu manažérov a lídrov. Následne s nimi pracuje ako mentor a kouč. Dlhodobo sa profiluje ako psychologicky zameraný konzultant, spájajúci manažérsku, leadershipovú, ako aj psychologickú rovinu. Je certifikovaným používateľom psycho-diagnostiky Hogan, školiteľom prístupu Experiential learning, v oblasti koučingu absolvovala výcvik certifikovaný ICF orientovaný na Integratívny koučing jednotlivcov, Tímový koučing, a mnohé semináre Proces orientovanej psychológie (POP). V rámci svojej kariéry prehlbovala uvedomenie u stoviek manažérov (vrátane členov predstavenstva) a lídrov z rôznych segmentov. Išlo primárne o témy týkajúce sa osobnostného, ako aj líderského vyzrievania a rastu.

LINKEDIN PROFILE


 

MARTINA GEORGIEVOVÁ

Senior Trainer, Consultant, Coach │ Develor

 

Martina je lektorka s 15 ročnou praxou, vďaka čomu získala bohaté skúsenosti z lektorovania rozličných tém v rôznych segmentoch a formách. Jej lektorský záujem sa sústreďuje na zlepšenie manažérskej efektivity účastníkov a vedenie ľudí cez inšpiratívny leadership. Účastníci si najviac vážia na Martine jej schopnosť jednoducho vysvetliť aj zložité témy, a tiež schopnosť poskytnúť účastníkovi konkrétnu spätnú väzbu na výkon – v čom sú silné stránky konkrétneho človeka a kde je jeho ďalší priestor na rozvoj. Martina je zameraná na praktické rady, ktoré sa dajú jednoducho uplatniť. Ako konzultant sa venuje témam ako „Performance Management Systems“ a organizačný dizajn, ktorý umožňuje využívať plný ľudský potenciál a podporuje vysokú mieru angažovanosti ľudí. Martina je finalistka Lektor Roka 2017, Lektor Roka 2018.

LINKEDIN PROFILE


 

PETRA LUTTEROVÁ

Learning & Development Consultant, Trainer │ Develor

 

Petra je konzultantka a trénerka spoločnosti Develor Slovakia. Patrí ku trénerom so skúsenosťami v oblasti osobného rozvoja,  trénerských a facilitačných zručností, kreativity a personálneho brandingu. Jej vášňou je kreatívne myslenie a práca s grafickými a vizuálnymi výstupmi. Svoju tvorivosť pretavuje aj do vizuálnych záznamov, ktoré robia výstupy workshopov, či tréningov zapamätateľnými a približujú preberané koncepty účastníkom.  Petra sa téme vizuálnej facilitácie a vizuálneho záznamu systematicky venuje a svoje skúsenosti získava na svetových konferenciách a workshopoch. Počas workshopu bude Petra vytvárať vizuálny záznam a tak budete mať možnosť vidieť ako taký záznam vzniká, ako dlho trvá jeho vytvorenie a akú hodnotu to do workshopu prináša. Petra tento rok vyhrala cenu YOUNG TALENT Lektor Roka 2018.

LINKEDIN PROFILE