Akadémia pracovného práva - Exekúcie a zrážky zo mzdy

29. jún 2021 | WEBINÁR | 14:30 – 16:00


Prinášame Vám sériu webinárov s advokátkou Janou Olach Kostrabovou na tému Pracovné právo.


Počas 7. webinára sa budeme venovať téme Exekúcie a zrážky zo mzdy.


Na poslednom letnom webinári Akadémie pracovného práva si prejdeme otázky 

  • zabezpečovacích prostriedkov v pracovnom práve, 
  • najmä však najviac využívaných zrážok zo mzdy a iných príjmov
  • čo robiť s poštou od exekútorov,
  • podmienky platnosti dohody o zrážkach zo mzdy a 
  • čo robiť s dohodami o zrážkach zo mzdy od nebankoviek a podobných subjektov.

Vnímame, že okolo týchto tém je stále veľa nejasností a chýb a preto Vám chceme pomôcť zorientovať sa.

 

Hostia:   

Jana OLACH KOSTRABOVÁ (Advokátka, lektorka a koučka, ConSense Legal s.r.o.)

Jana sa vo svojej advokátskej praxi špecializuje najmä na pracovné a obchodné právo, t.z. svet zamestnávateľov a zamestnancov. Je presvedčená, že právo, a to nielen pracovné, si vyžaduje tak odborné znalosti, ako aj schopnosť počúvať a komunikovať.
V minulosti dlhodobo pôsobila v medzinárodnej advokátskej kancelárii TaylorWessing e/n/w/c advokáti, s.r.o., kde spolu-zakladala pracovnoprávne oddelenie. Vo svete advokácie pôsobí celkovo vyše desať rokov.
Vyštudovala právo na Univerzite Komenského, postgraduálne štúdium v oblasti Európskeho hospodárskeho práva absolvovala na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Po skončení štúdia absolvovala niekoľko zahraničných stáží, najmä v Európskom parlamente a nemeckom Bundestagu. Vzdelanie profesionálneho kouča získala v roku 2019 v českom Koučink centre, absolvovala aj niekoľko zahraničných tréningov v oblasti nenásilnej komunikácie.


Monika NOVOTNÁ (právnička, ConSense Legal s.r.o.)

Monika sa vo svojej právnej praxi špecializuje najmä na obchodné a zdravotnícke právo, ale potešenie nachádza aj v témach ochrany osobných údajov. Vďaka niekoľkoročnej praxi v nadnárodných korporáciách s tisíckami zamestnancov získala rozsiahle skúsenosti aj v oblasti pracovného práva a v každej situácii, teda aj vo vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, sa snaží hľadať riešenia výhodné pre všetkých zúčastnených.
Vyštudovala právo na Trnavskej univerzite v Trnave, rigoróznu skúšku vykonala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a postgraduálne štúdium v oblasti zdravotníckeho práva absolvovala na Karlovej univerzite v Prahe.


Partner:

 

Rozsah: 1,5 hod. (prosíme o prihlásenie sa 15 min. pred začiatkom)

Platforma: ZOOM

 

Uzávierka prihlášok:

28. jún 2021 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm 15 Eur / 1 účastník (Zoznam členov HRcomm TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 30 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)


Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 121. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.