fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
EMPLOYER BRANDING MASTERCLASS - Medzinárodná séria masterclass seminárov o líderstve v oblasti značky zamestnávateľa 2015®

 

Účastnícky poplatok:

členská organizácia HRcomm 179 € / 1 účastník
základný poplatok  219 € / 1 účastník
early bird do 17.9. 199 € / 1 účastník
 

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. Je stanovený dohodou. V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.
 

Spôsob úhrady:
bankovým prevodom po potvrdení prijatia záväznej prihlášky. HRcomm nie je platcom DPH. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 715.
 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 23. októbra.
 

Storno podmienky:
15. - 22. október 2015 ..................... 50 % účastníckeho poplatku                   
22. - 27. október 2015 ......................80% účastníckeho poplatku

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti Hrcomm, so sídlom Kominárska 141/4, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať