HRcomm klub BRATISLAVA: Firemná kultúra: Načo? a Ako?

 

11. november 2021 | WEBINÁR | 13:30 – 15:00

 

Gestor: Michal BAČA │vedúci HRcomm klubu BRATISLAVA, psychológ, Psychologickesluzby.sk

Hostia: 

Ján MENKYNA │ Founding Partner, Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o.
Lívia RESUTÍKOVÁ │ Partner, Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o.

 

Obsah:

V minulom webinári s Jánom Menkynom sme sa venovali témam spojeným s leadershipom a egom lídra. V tomto webinári nadväzujeme na tieto témy. V súvislosti s množstvom zmien, ktoré prebiehajú v našich organizáciách, sa často skloňuje pojem firemná kultúra. Spolu sa zameriame na nasledujúce aspekty:

  • Čo to vo svojej podstate firemná kultúra je a kto ju utvára?
  • Ako sa dá rýchlo porozumieť, aká firemná kultúra v konkrétnej organizácii je, v čom pomáha a ako môže organizácii škodiť?
  • Čo to znamená meniť firemnú kultúru, kto takúto zmenu môže urobiť a ako dlho takáto zmena reálne trvá?
  • V čom nám môže zmena firemnej kultúry pomôcť? Načo vôbec treba firemnú kultúru kultivovať?
  • Na čo si treba dať pozor pri zmene firemnej kultúry, aby sa zmena skutočne udiala?


Rozsah: 1,5 hod. (13:30 - 15:00 hod.)

Platforma: ZOOM

 

Uzávierka prihlášok:

10. novembra (streda)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 15 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
  • Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA


Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 121. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.