fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
HRcomm klub Bratislava: Firemná kultúra, zrelosť lídra a práca s egom – ako to všetko spolu súvisí?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. máj 2021 | WEBINÁR | 14:00 – 15:30

 

 

Gestor: Michal BAČA │ vedúci HRcomm klub BRATISLAVA, vedúci oddelenia Vzdelávanie a rozvoj, VÚB, a.s.

Hosť: 

Ján MENKYNA  Founding Partner, Menkyna & Partners Management Consulting

 

Rozsah: 1,5 hod. (14:00 - 15:30 hod.)

Platforma: ZOOM

 

Uzávierka prihlášok:

4. máj (utorok)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 15 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
  • Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 121. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.