HRcomm klub STRED: Tvorba kvalifikačných matíc vo výrobnej spoločnosti – vzostupy a pády

2. február 2023 | 14:30 – 16:00 | WEBINÁR - MS Teams

 

Spoznanie jednej z ciest, ako sa dopracovať k zmysluplnému nástroju pre riadenie pracovnej sily. Matica „Motivácie a spôsobilosti“ umožňuje rozvíjať individuálny prístup k rozvoju každého zamestnanca, umožňuje určiť celkové ciele riadenia, a tým zvýšiť efektívnosť riadenia. Matica používa dva kategorizačné parametre - kompetenciu a motiváciu (prístup).

 

Pozývame vás na webinár HRcomm klubu STRED zameraný na zdieľanie procesu tvorby, ako aj výsledného produktu a očakávaní od jeho používania. 

 

Čo Vás na webinári čaká?

  • Zdieľanie samotného nástroja a očakávaní od jeho používania. 
  • Zdieľanie nadšenia ako aj frustrácií z toho ako sa to darí/nedarí a na čo sme narazili počas tvorby systému.
  • Aké sú potrebné vedomosti a kompetencie lídrov k tomu, aby tento nástroj a proces neupadli do „zabudnutia“ a nestali sa len excel tabuľkou s číselkami.

 

Gestorka: Zuzana GAJDOŠOVÁ│ Vedúca HRcomm klub STRED, HR Business Partner, Partizánske Building Components - SK

Hosť: Marek LAURENČÍK │ Výrobný riaditeľ, Partizánske Building Components - SK

 

 

Rozsah: 1,5 hod (14:30 – 16:00)

Platforma: MS Teams

 

Uzávierka prihlášok:
1. február 2023 (streda)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 25 Eur bez DPH / 1 účastník (HRcomm je platcom DPH)
  • Členovia platformy GroWith HRcomm - ZDARMA (informácie o GroWith HRcomm TU)
  • Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 123. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm je platcom DPH.