HRcomm klub ZÁPAD: Digitalizácia HR procesov I.

13. október 2022 │14:00 – 16:00 │ MS Teams
 
Pripojte sa na prvý z mini série webinárov, kde si spoločne zozdieľame BEST PRACTICE v oblasti digitalizácie HR procesov. 
 
Aké témy môžete od webináru očakávať?
  • Úvod k procesnému riadeniu.
  • Identifikácia – popis – štandardizácia – zlepšovanie a optimalizácia HR procesov.
  • Informačné systémy a digitalizácia HR procesov.
  • Ako sa kvalitne a profesionálne pripraviť na digitalizáciu procesu.
  • Základné princípy digitalizácie HR procesov.
  • Prostredie firmy ako limit / ako driver.
 
Gestorka: Zuzana Boorová | vedúca HRcomm klub ZÁPÁD, Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov, SLOVNAFT
Hosť: Peter Steinhübl | Člen výkonnej rady, SLOVENSKO DIGITAL

 

Rozsah: 2 hod (14:00 – 16:00)

Platforma: MS Teams

 

Uzávierka prihlášok:
12. októbra 2022 (streda)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 20 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
  • Členovia platformy GroWith HRcomm - ZDARMA (informácie o GroWith HRcomm TU)
  • Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 122. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.