HRcomm Summit 2021: Reskilling and Upskilling in The Age of Digital Transformation

 

Reskilling and Upskilling in The Age of Digital Transformation

16. - 18. marec 2021 (14:00 - 16:00 hod, online)

 

 

 

„Čím zásadnejšia je zmena, tým ťažšie sa na ňu etablujeme.“

 

Digitálna transformácia nie je žiadnou novinkou, ale súčasná situácia veľmi urýchlila jej rozvíjajúci sa trend. Investície do digitálnej transformácie v nadchádzajúcich troch rokoch presiahnu 2 bilióny eur! Už pred pandémiou sa 70 percent svetových firiem chystalo na transformáciu alebo začali s jej zavádzaním.

 

Digitálna transformácia je opisovaná ako "celkový spoločenský vplyv digitalizácie". Digitalizácia vyústila do možnosti transformácie a zmeny existujúcich obchodných modelov a organizačných štruktúr.

 

Digitálna transformácia neznamená iba nasadzovanie inovatívnych technológií pre existujúce procesy, ale ako celkovo realizovať biznis iným spôsobom. Súčasťou transformácie sú zmeny v štruktúre a kultúre organizácie. Digitalizácia zasahuje do všetkých častí organizácie, dopad má na stratégiu spoločnosti, produkty, služby, prístup ku zákazníkom, ale výrazný dopad má aj na samotných zamestnancov.

 

Vzniknutými zmenami sa musia zamestnanci učiť nové zručnosti, aby sa mohli prispôsobiť novým rolám a úlohám. Rekvalifikácia či zvyšovanie kvalifikácie sú nesmierne dôležité, aby spoločnosti vedeli byť naďalej konkurencie schopné a mohli reflektovať na trhové potreby zákazníkov i zamestnancov. Investície spoločnosti do zvyšovania kvalifikácie alebo rekvalifikácie svojich súčasných zamestnancov sú jedným z efektívnych spôsobov riešenia rýchlych trhových zmien.

 

 

Platforma: ZOOM

 

Cieľová skupina: CEO, HR riaditelia, Línioví manažéri, HR manažéri a špecialisti