HRcomm Summit 2021: Reskilling and Upskilling in The Age of Digital Transformation

Ján URIGA

Founder & Strategist

 

“Inšpirujem ľudí, aby robili veci, ktoré budú inšpiratívne pre ďalších.“

Ján má radosť z toho, že v denno dennej práci môže využívať to, čo s vášňou študoval v rámci svojho doktorandského štúdia – správanie a rozhodovanie sa leadrov. S touto vzdelanostnou výbavou pracoval pre IT firmu pôsobiacu v 25 krajinách na identifikácii a rozvoji talentov. Posledných 12 rokov ako poradca sprevádzal lídrov a tímy veľkých značiek pri tvorbe ich stratégie, inovácií, pri nastavení business modelu a v oblasti zákazníckej skúsenosti. Vďaka tomu prešiel úžasné firmy od Silicon Valley po Mongolsko.

LINKEDIN PROFILE


 

Luboš MALÝ

Riaditeľ technologických inovácií │The LEGO Group

Spoluzakladateľ siete RedButton a udržateľného trhoviska earthnest

 

Luboš si prešiel rôznymi rolami od výrobnej operatívy, cez manažérske pozície až po vedenie globálnych projektov. Teraz sa v spoločnosti The LEGO Group venuje vývoju exponenciálnych technológií, ktoré budú vyrábať hračky pre ďalšie generácie detí a dospelých. Spoluzaložil sieť RedButton, ktorej poslaním je zlepšovať prostredie v českých a slovenských firmách. Projektom earthnest umožňuje to, aby ľudia nakupovaním podporovali ciele udržateľného rozvoja OSN. Vo svojich aktivitách mení organizácie na organizmy, zamestnancov na podnikateľov a hierarchie na komunity. Prepája tak na prvý pohľad ďaleké svety virtuálnej reality, robotiky, 3D tlače či digitalizácie s ľudským, udržateľným a hravým prístupom k práci.

LINKEDIN PROFILE


 

Martin HOLUB

Head of HR Department │ KIA Motors Slovakia

 

Martin v roku 2005 začínal v KIA Motors Slovakia ako špecialista na oddelení HR, kde bol účasťou nastavovania základných HR procesov pri vzniku spoločnosti a v danom čase participoval aj na nábore zamestnancov pri rozbehu 1 zmeny. V roku 2007 prešiel na Oddelenie zamestnaneckých vzťahov, kde bol povýšený na pozíciu manažéra a neskôr aj vedúceho oddelenia a zodpovedal za kolektívne pracovnoprávne vzťahy, kolektívne vyjednávanie ako aj časť internej komunikácie so zamestnancami a vybrané benefity.  Od roku 2019 je na pozícii vedúceho Oddelenia ľudských zdrojov, kde zastrešuje sekcie Recruit, HRM a Payroll.

LINKEDIN PROFILE


 

Tomáš POTOČEK

Head of PR Department │ KIA Motors Slovakia

 

Tomáš začínal v roku 2005 v KIA Motors Slovakia ako špecialista na oddelení vzdelávania a postupom času bol zodpovedný za tvorbu vzdelávacích programov, výstavbu vzdelávacieho centra, štátnu pomoc zameranú na vzdelávanie. V roku 2009 prešiel na oddelenie ľudských zdrojov, sekciu recruit, kde mal s jeho tímom opäť úlohu s „výzvou“ nabrať tretiu zmenu za 2 mesiace, t.j. takmer 1000 ľudí. Postupom času sa dostal na manažérsku pozíciu a prešiel na sekciu HRM, kde bol pri nastavovaní systémov, hodnotení, AC/DC, stratégie, disciplinárnych systémov, digitalizácii HR procesov, HR portal. Od 1.2. dostal možnosť zužitkovať svoje doterajšie skúsenosti ako vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou.   

LINKEDIN PROFILE


 

Jaroslav GRYGAR

Senior HR Manager │ Whirlpool Slovakia

 

Jaroslav vyštudoval obchodnú administratívu na City University of Seattle a operatívny manažment na Vysokej Škole Manažmentu v Trenčíne.

Po úspešnom ukončení štúdia a pracovných skúsenostiach vo Veľkej Británii, pôsobil od roku 2006 na pozícii Personálneho Riaditeľa/HR Directora v spoločnosti Ceragon Networks s.r.o. (predtým Nera Networks). Špecializuje sa aj na oblasť zodpovedného podnikania (CSR), o čom svedčí aj významné ocenenie Via Bona Slovakia 2010 pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania a Via Bona 2019 v kategórii Skvelý Zamestnávateľ.

Od roku 2014 Jaroslav úspešne pôsobí v spoločnosti Whirlpool Slovakia spol. s r.o. v Popradskom závode na pozícii Konateľa spoločnosti a Senior Manažéra Ľudských Zdrojov, kde zodpovedá za úsek ľudských zdrojov vrátane internej a externej komunikácie-PR, CSR, rozvoja a vzdelávania zamestnancov a pod., ako aj za centrálne úlohy Whirlpool Corporation HR EMEA na Slovensku.

LINKEDIN PROFILE


 

Jana SEKEROVÁ

People Director │ O2 Slovakia

 

Jana zastáva post People Directora v spoločnosti O2 Slovakia od júna 2019. U mobilného operátora pracuje už od roku 2008, pričom do roku 2019 pôsobila ako vedúca oddelenia kontrolingu. Okrem toho bola v rokoch 2012 a 2013 tiež finančnou manažérkou Tesco mobile. Pred svojim príchodom do O2 pracovala v spoločnosti PricewaterhouseCoopers ako audítor firiem najmä z oblasti energetického a potravinárskeho priemyslu.

LINKEDIN PROFILE


 

Kamil REĽOVSKÝ

HR Manažér │ Dedoles

 

Kamil získal prvé skúsenosti v oblasti HR v headhuntigovej agentúre, kde začal pôsobiť ešte počas vysokej školy. V medzinárodných firmách zastrešoval predovšetkým oblasť recruitmentu a neskôr koordinoval a riadil celé HR oddelenie. Počas pôsobenia na regionálnej pozícii v zahraničí okrem iného riadil expanziu z pohľadu HR do Rumunska. Do Dedoles rodiny sa začlenil koncom minulého roka a robí všetko preto, aby mu pri tejto rýchlej jazde neuletel klobúk.

LINKEDIN PROFILE