Konferencia Chopok Nr. 1: Sila dôvery – lesk a bieda moci

Účastnícky poplatok:

členská organizácia HRcomm 215 € / 1 účastník
základný poplatok  335 € / 1 účastník
pri prihlásení do 14. februára zľava 20 € pre každého účastníka

 

KAPACITA NAPLNENÁ, UŽ NIE JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ!


Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie - coffee break (14. a 15.3.), 2x obed (14. a 15.3.), 1x večera (14.3.). Je stanovený dohodou. V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.
 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom po potvrdení prijatia záväznej prihlášky. HRcomm nie je platcom DPH. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 219.
 
Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 7. marca do 12:00 hod.

 

Storno podmienky:

06. - 10. marca 2019 ..................... 50 % účastníckeho poplatku                   
11. - 13. marca 2019 ......................80 % účastníckeho poplatku

od 14. marca 2019 ........................100 % účastníckeho poplatku

 

V prípade záujmu o rezervovanie ubytovania sa bližšie informácie nachádzajú v sekcii miesto.